Programy CŽV na fakultách

Rektorát


Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP

Další vzdělávání pracovníků UP - kompetence v oblasti IT
Číslo Název Forma
U4TCW007 Certifikáty, počítačová bezpečnost a zálohování Kombinovaná
U4TCW003 Microsoft Office Excel - logické operace a datové nástroje Kombinovaná
U4TCW004 Microsoft Office Excel - seznámení s programem, formátování a vkládání objektů pro začátečníky Kombinovaná
U4TCW001 Microsoft Office Outlook - jak efektivně využívat emailového klienta Kombinovaná
U4TCW002 Microsoft Office PowerPoint - tvorba prezentací pro začátečníky Kombinovaná
U4TCW005 Microsoft Office Word - seznámení s textovým editorem, formátování a vkládání objektů pro začátečníky Kombinovaná
U4TCW006 Microsoft Windows 10 - tipy, triky a klávesové zkratky Kombinovaná
Další vzdělávání pracovníků UP - osobnostní rozvoj
Číslo Název Forma
U4ZA25 Kurz českého znakového jazyka Prezenční
U4ZA19 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb Prezenční
U4ZA12 Tyflopedické minimum pro každého aneb jak komunikovat s nevidomým Prezenční
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Číslo Název Forma
U4PA10 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Prezenční
U4PAW027 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením Prezenční
U4PA11 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením Prezenční
U4PA09 Student s narušenou komunikační schopností Prezenční
U4PA08 Student s omezením hybnosti Prezenční
U4PA07 Student s poruchou autistického spektra Prezenční
U4PA06 Student s psychickým onemocněním Prezenční
U4PA14 Student se sluchovým postižením Prezenční
U4PA05 Student se specifickými poruchami učení Prezenční
U4PA13 Student se zrakovým postižením Prezenční
U4PA12 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením Prezenční
U4PAW030 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením (prezenční). Prezenční
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Číslo Název Forma
U4VKW037 Akademická angličtina Kombinovaná
U4VKW049 Akademická trojjedinost: Úvod do kariéry vysokoškolského učitele, vědce a společensky angažovaného odborníka Kombinovaná
U4VKW027 Approach to Generation Z Kombinovaná
U4VKW041 Asertivní komunikace v mezilidských vztazích Kombinovaná
U4VKW042 Aurora Competence Framework - LOUIS Kombinovaná
U4VKW036 BEVI: The Beliefs, Events and Value Inventory Kombinovaná
U4VKW045 Bitmapový grafický editor prakticky (GIMP) Kombinovaná
U4VKW028 Co na pracoviště nepatří: bossing, mobbing a sexuální obtěžování Kombinovaná
U4VKW007 Conscious Business - podpora rozvoje uvědomělého jednání studentů VŠ Kombinovaná
U4VKW040 Didaktická inovace ve výuce - rozvoj pedagogických kompetencí Kombinovaná
U4VKW014 Efektivní komunikace - prostředek pro zdravé klima na pracovišti Kombinovaná
U4VKW052 Efektivní komunikace a týmová spolupráce Kombinovaná
U4VKW051 Efektivní komunikace napříč generacemi - prostředek pro zdravé klima na pracovišti Kombinovaná
U4VKW021 Generace Z a přístup k ní Kombinovaná
U4VKW016 Interdisciplinarita a interprofesionalita jako výzva pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum Kombinovaná
U4VKW018 Jak efektivně předávat informace v rámci konzultací Kombinovaná
U4VKW024 Jak na hybridní formu výuky Kombinovaná
U4VKW050 Jak ochránit a správně využít výsledky Vašeho výzkumu? Kombinovaná
U4VKW001 Jak popularizovat vědecké výstupy? Kombinovaná
U4VKW034 Jak posilovat svoji odolnost pro život i pro práci Kombinovaná
U4VKW020 Kompetence ve výuce na VŠ - Aurora Competence Framework Kombinovaná
U4VKW031 Kybernetické hrozby a ochrana před nimi Kombinovaná
U4VKW026 MOODLE pro pokročilé - se zaměřením na tvorbu a administraci interaktivních testů Kombinovaná
U4VKW025 MOODLE pro začátečníky Kombinovaná
U4VKW029 Na charakteru pedagoga záleží Kombinovaná
U4VKW015 Od obsahu vzdělávání ke znalostem, dovednostem a kompetencím studentů: Úvod do projektování kurikula Kombinovaná
U4VKW019 Open Science - teoretická východiska i praktické rady Kombinovaná
U4VKW013 Podávání a přijímání kritiky (v procesu výuky) Kombinovaná
U4VKW038 Portál ezdroje.upol.cz - odborné zdroje nejenom pro výzkumníky a akademiky Kombinovaná
U4VKW035 Posilování psychické odolnosti Kombinovaná
U4VKW006 Poskytnutí první pomoci - praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace Kombinovaná
U4VKW011 Predátorské časopisy aneb jak nenaletět podvodníkům? Kombinovaná
U4VKW009 Problematické jevy českého pravopisu a gramatiky Kombinovaná
U4VKW008 Projektový management Kombinovaná
U4VKW005 První pomoc ve výuce i mimo ni Kombinovaná
U4VKW012 Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka Kombinovaná
U4VKW003 Škola finanční gramotnosti I: Jak si stanovit priority v rodinném rozpočtu Kombinovaná
U4VKW004 Škola finanční gramotnosti II: Financování bydlení, spoření a investice Kombinovaná
U4VKW039 Školení Adobe Acrobat (editace a tvorba PDF dokumentů) Kombinovaná
U4VKW002 Speak up! English presentation skills Kombinovaná
U4VKW010 Tipy a triky jak efektivně pracovat s odbornými zdroji a databázemi? Kombinovaná
U4VKW047 Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Kombinovaná
U4VKW033 Udržitelnost v praxi: Jak se nás udržitelnost dotýká v běžném životě? Kombinovaná
U4VKW017 Uplatňování GDPR při výuce Kombinovaná
U4VKW043 Úvod do programu Statistica Kombinovaná
U4VKW048 Úvod do projektování kurikula Kombinovaná
U4VKW046 Vektorový grafický editor prakticky (Inkscape) Kombinovaná
U4VKW023 Využití IT nástrojů v online výuce Kombinovaná
U4VKW022 Work life balance - rovnováha v životě a v práci Kombinovaná
U4VKW030 Zabezpečení počítače v nebezpečném prostředí internetu Kombinovaná
U4VKW044 Základy počítačové grafiky - příprava grafického obsahu pro prezentaci Kombinovaná
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Číslo Název Forma
U4PGW005 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Prezenční
U4PGW003 Seminář Proof Of Concept Prezenční
U4PGW004 Školení komercializace Prezenční
U4PGW002 Společenské uplatnění výsledků VaV na UP Prezenční
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Číslo Název Forma
U4HMW013 Asertivní řešení krizových situací na pracovišti Kombinovaná
U4HMW012 Genderově senzitivní komunikace Kombinovaná
U4HMW011 Leadership v nekomerční organizaci typu univerzity Kombinovaná
U4HMW008 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka - Hodnotící rozhovory Kombinovaná
U4HMW009 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka II. - Zásady zdravé komunikace v náročných situacích Kombinovaná
U4HMW010 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka III. - Stres, syndrom vyhoření a psychohygiena Kombinovaná
U4HMW002 Nábor a výběr zaměstnanců (OTM-R systém - zavádění pravidel dle HR Award do norem a procesů na UP) Kombinovaná
U4HMW003 Povinnosti vedoucího pracovníka UP (Vybrané oblasti řízení lidských zdrojů) Kombinovaná
U4HMW001 Pracovní právo v praxi UP Kombinovaná
U4HMW005 Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky Kombinovaná
U4HMW007 Projektové řízení na UP Kombinovaná
U4HMW014 Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit Kombinovaná
U4HMW006 Strategické řízení na UP Kombinovaná
U4HMW004 Zaměstnávání zahraničních pracovníků na UP Kombinovaná

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Kurzy pro studenty UP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Číslo Název Forma
U60307 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U603W012 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60308 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60304 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb - kurz pro studenty UP Prezenční
U60306 Student s narušenou komunikační schopností - kurz pro studenty UP Prezenční
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Prezenční
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Prezenční
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Prezenční
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Prezenční
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60309 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U603W013 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP (prezenční). Prezenční
Modul Doctoral SPace
Číslo Název Forma
U607W003 Academic conferences and where to find them? Kombinovaná
U607W002 Akademické konference a kde je najít? Kombinovaná
U607W005 Jak a kde úspěšně publikovat (školení WoS a SCOPUS) Kombinovaná
U607W001 Pravidla a plánování vědecké kariéry - co je dobré vědět hned od začátku pro dokorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y Kombinovaná
U607W004 Stres, syndrom vyhoření, psychohygiena pro doktorandy Kombinovaná
Tematické kurzy
Číslo Název Forma
U601W011 Contract cheating neboli práce psané na zakázku - dopady, rizika a nástrahy Kombinovaná
U601W009 Foundation Year Kombinovaná
U601W012 Klimatická změna, cesty k jejímu řešení a jak o nich komunikovat Kombinovaná
Tematické programy CŽV
Číslo Název Forma
U605W002 Academy for International Officers: Creating an International Campus Distanční
U605W004 Approach to Generation Z Distanční
U605W005 Czech Language Online Course for Sokol Organizations in the USA Distanční
U605W006 Going Virtual Professional Development - IEI Fall Webinar Series 2022 Distanční
U605W001 International Summer School in Refugee Law and Rights Distanční
U605W007 Professional Learning Community (PLC) Distanční
U605W003 Training for academics: Teaching International Classroom Distanční
Tematické programy CŽV
Číslo Název Forma
U606W001 Summer School Central Europe: Central Europe and European Integration Prezenční
U606W002 Summer School Central Europe: History and Culture Prezenční
Vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost
Číslo Název Forma
U602W015 Japonština pro začátečníky Kombinovaná

Univerzita třetího věku (U3V)

Krátké kurzy pro seniory
Číslo Název Forma
U80101 Alpinning a fitpainfree Kombinovaná
U801A1 Anglický jazyk pro seniory Kombinovaná
U80102 Aquafitness Kombinovaná
U801W015 Dotek japonské kultury Kombinovaná
U80103 Fit Pain Free Kombinovaná
U80104 FitPainFree sitting = židle + flexibar Kombinovaná
U801W021 Fyzio-kardio Kombinovaná
U801W012 Jóga pro seniory Kombinovaná
U80105 K+ K2 funkční trénink Kombinovaná
U801W016 Kurz úpravy fotografie Kombinovaná
U80106 Latina solo Kombinovaná
U801L1 Letní škola jógy Kombinovaná
U80107 Line dance Kombinovaná
U801W013 Mozek v kondici Kombinovaná
U801N1 Německý jazyk pro seniory Kombinovaná
U80108 Pilates - zdravá záda Kombinovaná
U801W019 Posturální cvičení Kombinovaná
U801W020 Posturální cvičení židle Kombinovaná
U801P2 Psychosociální studia - rozšiřující kurz 1 Kombinovaná
U80109 Sm systém Kombinovaná
U801W014 Tai chi pro zdraví Kombinovaná
U801W017 U3V Exkurze Kombinovaná
U801W018 U3V Krátkodobý kurz Kombinovaná
U801P1 Úvod do římského práva Kombinovaná
U80110 Velké míče a flexi-bar Kombinovaná
U80111 Woudie + smovey Kombinovaná
U801Z1 Zdravý životní styl Kombinovaná
U801D1 Změna jako příležitost Kombinovaná
Odborné programy U3V
Číslo Název Forma
U802W012 "Jsem klasik," aneb klasično a klasicismus v dějinách evropské hudby Kombinovaná
U802W011 České a československé dějiny 19. a 20. století Kombinovaná
U802W017 Čínská kuchyně a její variety Kombinovaná
U802W019 Člověk ve zdraví a nemoci Kombinovaná
U802W024 Co se skrývá mezi tóny aneb "hrát si a učit se" Kombinovaná
U802W026 Dějiny výtvarného umění olomouckého regionu Kombinovaná
U802W004 Dějiny výtvarného umění v kostce Kombinovaná
U802W020 Evropská kultura a křesťanství Kombinovaná
U802W005 HISTORIE (ukázky z vlastních výzkumných témat členů katedry historie FF UP) Kombinovaná
U802W010 Jednosemestrální kurz psychologie Kombinovaná
U802W021 Kapitoly z dějin středověku v českých zemích v regionálním kontextu Kombinovaná
U802W025 Kapitoly z dějin výtvarného umění I Kombinovaná
U802W029 Kurz digitální fotografie aneb jak se ze mne stal fotograf Kombinovaná
U802W001 Kurz digitální fotografie aneb jak správně fotit Kombinovaná
U802W013 Kurz praktické fotografie Kombinovaná
U802W014 Léčivé rostliny kolem nás Kombinovaná
U802W003 Lékárna v přírodě Kombinovaná
U802W028 Lidová kultura na Hané Kombinovaná
U802W016 On-line služby pro seniory Kombinovaná
U802W015 Poznávání asijské kultury Kombinovaná
U802W027 Poznávání asijské kultury Kombinovaná
U802W006 Poznávání asijské kultury všemi smysly Kombinovaná
U802W023 Praktické využití léčivých rostlin pro zdraví a krásu Kombinovaná
U802W007 Program pro zdravý a aktivní životní styl Kombinovaná
U802W018 Společnost a umění - 20. století Kombinovaná
U802W002 Světové dějiny 20. století Kombinovaná
U802W022 Světové dějiny 20. století Kombinovaná
U802W009 Univerzita 3. věku - Jak se orientovat ve svých financích? I. Kombinovaná
U802W008 Univerzita 3. věku - Moderní technologie pro seniory Kombinovaná
Univerzita 3. věku
Číslo Název Forma
U800W002 U3V jazyky Kombinovaná
U80019 Univerzita 3. věku - Archeologie regionu (nejen) střední Moravy Kombinovaná
U80012 Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci Kombinovaná
U80017 Univerzita 3. věku - Dějiny výtvarného umění Kombinovaná
U80007 Univerzita 3. věku - Evropská kultura a křesťanství Kombinovaná
U80016 Univerzita 3. věku - Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky Kombinovaná
U80004 Univerzita 3. věku - Historie a archeologie Kombinovaná
U800W021 Univerzita 3. věku - Jak spokojeně žít a pečovat o své zdraví? Kombinovaná
U80005 Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin Kombinovaná
U80009 Univerzita 3. věku - Kapitoly z humanitních věd Kombinovaná
U80008 Univerzita 3. věku - Křesťanství a teologie v proměnách času Kombinovaná
U80003 Univerzita 3. věku - Kultura v minulosti a přítomnosti Kombinovaná
U800W020 Univerzita 3. věku - Lidová kultura na Hané Kombinovaná
U80010 Univerzita 3. věku - My - lidé a příroda Kombinovaná
U80011 Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách Kombinovaná
U80015 Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce Kombinovaná
U80014 Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím Kombinovaná
U80002 Univerzita 3. věku - Psychosociální studia Kombinovaná
U80001 Univerzita 3. věku - Společenské vědy Kombinovaná
U80018 Univerzita 3. věku - Společnost a umění - 20. století Kombinovaná
U800E4 Univerzita 3. věku - studijní skupina Šternberk Kombinovaná
U800E1 Univerzita 3. věku - studijní skupina Uherské Hradiště Kombinovaná
U800E3 Univerzita 3. věku - studijní skupina Valašské Meziříčí Kombinovaná
U800E2 Univerzita 3. věku - studijní skupina Vyškov Kombinovaná
U80006 Univerzita 3. věku - Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Kombinovaná
U800Z1 Univerzita 3. věku - Základní kurz Kombinovaná
U80013 Univerzita 3. věku - Zdravotnické vědy Kombinovaná
Zpět na seznam fakult

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací