Programy CŽV na fakultách

Rectorat


Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP

Další vzdělávání pracovníků UP - kompetence v oblasti IT
Číslo Název Forma
U4TCW007 Certifikáty, počítačová bezpečnost a zálohování Combined
U4TCW003 Microsoft Office Excel - logické operace a datové nástroje Combined
U4TCW004 Microsoft Office Excel - seznámení s programem, formátování a vkládání objektů pro začátečníky Combined
U4TCW001 Microsoft Office Outlook - jak efektivně využívat emailového klienta Combined
U4TCW002 Microsoft Office PowerPoint - tvorba prezentací pro začátečníky Combined
U4TCW005 Microsoft Office Word - seznámení s textovým editorem, formátování a vkládání objektů pro začátečníky Combined
U4TCW006 Microsoft Windows 10 - tipy, triky a klávesové zkratky Combined
Další vzdělávání pracovníků UP - osobnostní rozvoj
Číslo Název Forma
U4ZA25 Kurz českého znakového jazyka Full-time
U4ZA19 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb Full-time
U4ZA12 Tyflopedické minimum pro každého aneb jak komunikovat s nevidomým Full-time
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Číslo Název Forma
U4PA10 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Full-time
U4PAW027 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením Full-time
U4PA11 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením Full-time
U4PA09 Student s narušenou komunikační schopností Full-time
U4PA08 Student s omezením hybnosti Full-time
U4PA07 Student s poruchou autistického spektra Full-time
U4PA06 Student s psychickým onemocněním Full-time
U4PA14 Student se sluchovým postižením Full-time
U4PA05 Student se specifickými poruchami učení Full-time
U4PA13 Student se zrakovým postižením Full-time
U4PA12 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením Full-time
U4PAW030 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením (prezenční). Full-time
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Číslo Název Forma
U4VKW037 Akademická angličtina Combined
U4VKW049 Akademická trojjedinost: Úvod do kariéry vysokoškolského učitele, vědce a společensky angažovaného odborníka Combined
U4VKW027 Approach to Generation Z Combined
U4VKW041 Asertivní komunikace v mezilidských vztazích Combined
U4VKW042 Aurora Competence Framework - LOUIS Combined
U4VKW036 BEVI: The Beliefs, Events and Value Inventory Combined
U4VKW045 Bitmapový grafický editor prakticky (GIMP) Combined
U4VKW028 Co na pracoviště nepatří: bossing, mobbing a sexuální obtěžování Combined
U4VKW007 Conscious Business - podpora rozvoje uvědomělého jednání studentů VŠ Combined
U4VKW040 Didaktická inovace ve výuce - rozvoj pedagogických kompetencí Combined
U4VKW014 Efektivní komunikace - prostředek pro zdravé klima na pracovišti Combined
U4VKW052 Efektivní komunikace a týmová spolupráce Combined
U4VKW051 Efektivní komunikace napříč generacemi - prostředek pro zdravé klima na pracovišti Combined
U4VKW021 Generace Z a přístup k ní Combined
U4VKW016 Interdisciplinarita a interprofesionalita jako výzva pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum Combined
U4VKW018 Jak efektivně předávat informace v rámci konzultací Combined
U4VKW024 Jak na hybridní formu výuky Combined
U4VKW050 Jak ochránit a správně využít výsledky Vašeho výzkumu? Combined
U4VKW001 Jak popularizovat vědecké výstupy? Combined
U4VKW034 Jak posilovat svoji odolnost pro život i pro práci Combined
U4VKW020 Kompetence ve výuce na VŠ - Aurora Competence Framework Combined
U4VKW031 Kybernetické hrozby a ochrana před nimi Combined
U4VKW026 MOODLE pro pokročilé - se zaměřením na tvorbu a administraci interaktivních testů Combined
U4VKW025 MOODLE pro začátečníky Combined
U4VKW029 Na charakteru pedagoga záleží Combined
U4VKW015 Od obsahu vzdělávání ke znalostem, dovednostem a kompetencím studentů: Úvod do projektování kurikula Combined
U4VKW019 Open Science - teoretická východiska i praktické rady Combined
U4VKW013 Podávání a přijímání kritiky (v procesu výuky) Combined
U4VKW038 Portál ezdroje.upol.cz - odborné zdroje nejenom pro výzkumníky a akademiky Combined
U4VKW035 Posilování psychické odolnosti Combined
U4VKW006 Poskytnutí první pomoci - praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace Combined
U4VKW011 Predátorské časopisy aneb jak nenaletět podvodníkům? Combined
U4VKW009 Problematické jevy českého pravopisu a gramatiky Combined
U4VKW008 Projektový management Combined
U4VKW005 První pomoc ve výuce i mimo ni Combined
U4VKW012 Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka Combined
U4VKW003 Škola finanční gramotnosti I: Jak si stanovit priority v rodinném rozpočtu Combined
U4VKW004 Škola finanční gramotnosti II: Financování bydlení, spoření a investice Combined
U4VKW039 Školení Adobe Acrobat (editace a tvorba PDF dokumentů) Combined
U4VKW002 Speak up! English presentation skills Combined
U4VKW010 Tipy a triky jak efektivně pracovat s odbornými zdroji a databázemi? Combined
U4VKW047 Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Combined
U4VKW033 Udržitelnost v praxi: Jak se nás udržitelnost dotýká v běžném životě? Combined
U4VKW017 Uplatňování GDPR při výuce Combined
U4VKW043 Úvod do programu Statistica Combined
U4VKW048 Úvod do projektování kurikula Combined
U4VKW046 Vektorový grafický editor prakticky (Inkscape) Combined
U4VKW023 Využití IT nástrojů v online výuce Combined
U4VKW022 Work life balance - rovnováha v životě a v práci Combined
U4VKW030 Zabezpečení počítače v nebezpečném prostředí internetu Combined
U4VKW044 Základy počítačové grafiky - příprava grafického obsahu pro prezentaci Combined
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení
Číslo Název Forma
U4PGW005 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Full-time
U4PGW003 Seminář Proof Of Concept Full-time
U4PGW004 Školení komercializace Full-time
U4PGW002 Společenské uplatnění výsledků VaV na UP Full-time
Další vzdělávání vedoucích pracovníků UP v manažerských kompetencích
Číslo Název Forma
U4HMW013 Asertivní řešení krizových situací na pracovišti Combined
U4HMW012 Genderově senzitivní komunikace Combined
U4HMW011 Leadership v nekomerční organizaci typu univerzity Combined
U4HMW008 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka - Hodnotící rozhovory Combined
U4HMW009 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka II. - Zásady zdravé komunikace v náročných situacích Combined
U4HMW010 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka III. - Stres, syndrom vyhoření a psychohygiena Combined
U4HMW002 Nábor a výběr zaměstnanců (OTM-R systém - zavádění pravidel dle HR Award do norem a procesů na UP) Combined
U4HMW003 Povinnosti vedoucího pracovníka UP (Vybrané oblasti řízení lidských zdrojů) Combined
U4HMW001 Pracovní právo v praxi UP Combined
U4HMW005 Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky Combined
U4HMW007 Projektové řízení na UP Combined
U4HMW014 Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit Combined
U4HMW006 Strategické řízení na UP Combined
U4HMW004 Zaměstnávání zahraničních pracovníků na UP Combined

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Kurzy pro studenty UP - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Číslo Název Forma
U60307 Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U603W012 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60308 Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60304 Představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a jeho služeb - kurz pro studenty UP Full-time
U60306 Student s narušenou komunikační schopností - kurz pro studenty UP Full-time
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Full-time
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Full-time
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Full-time
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Full-time
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U60309 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U603W013 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP (prezenční). Full-time
Modul Doctoral SPace
Číslo Název Forma
U607W003 Academic conferences and where to find them? Combined
U607W002 Akademické konference a kde je najít? Combined
U607W005 Jak a kde úspěšně publikovat (školení WoS a SCOPUS) Combined
U607W001 Pravidla a plánování vědecké kariéry - co je dobré vědět hned od začátku pro dokorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y Combined
U607W004 Stres, syndrom vyhoření, psychohygiena pro doktorandy Combined
Tematické kurzy
Číslo Název Forma
U601W011 Contract cheating neboli práce psané na zakázku - dopady, rizika a nástrahy Combined
U601W009 Foundation Year Combined
U601W012 Klimatická změna, cesty k jejímu řešení a jak o nich komunikovat Combined
Tematické programy CŽV
Číslo Název Forma
U605W002 Academy for International Officers: Creating an International Campus Part-time
U605W004 Approach to Generation Z Part-time
U605W005 Czech Language Online Course for Sokol Organizations in the USA Part-time
U605W006 Going Virtual Professional Development - IEI Fall Webinar Series 2022 Part-time
U605W001 International Summer School in Refugee Law and Rights Part-time
U605W007 Professional Learning Community (PLC) Part-time
U605W003 Training for academics: Teaching International Classroom Part-time
Tematické programy CŽV
Číslo Název Forma
U606W001 Summer School Central Europe: Central Europe and European Integration Full-time
U606W002 Summer School Central Europe: History and Culture Full-time
Vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost
Číslo Název Forma
U602W015 Japonština pro začátečníky Combined

Univerzita třetího věku (U3V)

Krátké kurzy pro seniory
Číslo Název Forma
U80101 Alpinning a fitpainfree Combined
U801A1 Anglický jazyk pro seniory Combined
U80102 Aquafitness Combined
U801W015 Dotek japonské kultury Combined
U80103 Fit Pain Free Combined
U80104 FitPainFree sitting = židle + flexibar Combined
U801W021 Fyzio-kardio Combined
U801W012 Jóga pro seniory Combined
U80105 K+ K2 funkční trénink Combined
U801W016 Kurz úpravy fotografie Combined
U80106 Latina solo Combined
U801L1 Letní škola jógy Combined
U80107 Line dance Combined
U801W013 Mozek v kondici Combined
U801N1 Německý jazyk pro seniory Combined
U80108 Pilates - zdravá záda Combined
U801W019 Posturální cvičení Combined
U801W020 Posturální cvičení židle Combined
U801P2 Psychosociální studia - rozšiřující kurz 1 Combined
U80109 Sm systém Combined
U801W014 Tai chi pro zdraví Combined
U801W017 U3V Exkurze Combined
U801W018 U3V Krátkodobý kurz Combined
U801P1 Úvod do římského práva Combined
U80110 Velké míče a flexi-bar Combined
U80111 Woudie + smovey Combined
U801Z1 Zdravý životní styl Combined
U801D1 Změna jako příležitost Combined
Odborné programy U3V
Číslo Název Forma
U802W012 "Jsem klasik," aneb klasično a klasicismus v dějinách evropské hudby Combined
U802W011 České a československé dějiny 19. a 20. století Combined
U802W017 Čínská kuchyně a její variety Combined
U802W019 Člověk ve zdraví a nemoci Combined
U802W024 Co se skrývá mezi tóny aneb "hrát si a učit se" Combined
U802W026 Dějiny výtvarného umění olomouckého regionu Combined
U802W004 Dějiny výtvarného umění v kostce Combined
U802W020 Evropská kultura a křesťanství Combined
U802W005 HISTORIE (ukázky z vlastních výzkumných témat členů katedry historie FF UP) Combined
U802W010 Jednosemestrální kurz psychologie Combined
U802W021 Kapitoly z dějin středověku v českých zemích v regionálním kontextu Combined
U802W025 Kapitoly z dějin výtvarného umění I Combined
U802W029 Kurz digitální fotografie aneb jak se ze mne stal fotograf Combined
U802W001 Kurz digitální fotografie aneb jak správně fotit Combined
U802W013 Kurz praktické fotografie Combined
U802W014 Léčivé rostliny kolem nás Combined
U802W003 Lékárna v přírodě Combined
U802W028 Lidová kultura na Hané Combined
U802W016 On-line služby pro seniory Combined
U802W015 Poznávání asijské kultury Combined
U802W027 Poznávání asijské kultury Combined
U802W006 Poznávání asijské kultury všemi smysly Combined
U802W023 Praktické využití léčivých rostlin pro zdraví a krásu Combined
U802W007 Program pro zdravý a aktivní životní styl Combined
U802W018 Společnost a umění - 20. století Combined
U802W002 Světové dějiny 20. století Combined
U802W022 Světové dějiny 20. století Combined
U802W009 Univerzita 3. věku - Jak se orientovat ve svých financích? I. Combined
U802W008 Univerzita 3. věku - Moderní technologie pro seniory Combined
Univerzita 3. věku
Číslo Název Forma
U800W002 U3V jazyky Combined
U80019 Univerzita 3. věku - Archeologie regionu (nejen) střední Moravy Combined
U80012 Univerzita 3. věku - Člověk ve zdraví a nemoci Combined
U80017 Univerzita 3. věku - Dějiny výtvarného umění Combined
U80007 Univerzita 3. věku - Evropská kultura a křesťanství Combined
U80016 Univerzita 3. věku - Finance a my aneb jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky Combined
U80004 Univerzita 3. věku - Historie a archeologie Combined
U800W021 Univerzita 3. věku - Jak spokojeně žít a pečovat o své zdraví? Combined
U80005 Univerzita 3. věku - Kapitoly z českých dějin Combined
U80009 Univerzita 3. věku - Kapitoly z humanitních věd Combined
U80008 Univerzita 3. věku - Křesťanství a teologie v proměnách času Combined
U80003 Univerzita 3. věku - Kultura v minulosti a přítomnosti Combined
U800W020 Univerzita 3. věku - Lidová kultura na Hané Combined
U80010 Univerzita 3. věku - My - lidé a příroda Combined
U80011 Univerzita 3. věku - Nové trendy v přírodních vědách Combined
U80015 Univerzita 3. věku - Ochrana práv jednotlivce Combined
U80014 Univerzita 3. věku - Pohyb - cesta za zdravím Combined
U80002 Univerzita 3. věku - Psychosociální studia Combined
U80001 Univerzita 3. věku - Společenské vědy Combined
U80018 Univerzita 3. věku - Společnost a umění - 20. století Combined
U800E4 Univerzita 3. věku - studijní skupina Šternberk Combined
U800E1 Univerzita 3. věku - studijní skupina Uherské Hradiště Combined
U800E3 Univerzita 3. věku - studijní skupina Valašské Meziříčí Combined
U800E2 Univerzita 3. věku - studijní skupina Vyškov Combined
U80006 Univerzita 3. věku - Vybrané kapitoly z dějin 19. a 20. století Combined
U800Z1 Univerzita 3. věku - Základní kurz Combined
U80013 Univerzita 3. věku - Zdravotnické vědy Combined
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info