Programy CŽV na fakultách

Fakulta zdravotnických věd


Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Programy rozšiřující doplňující vzdělání
Číslo Název Forma
Z201W002 Olomouc Winter School - Midwifery in the 21st century Prezenční
Z201W001 Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání Prezenční
Z201W003 Vedení praxí v nelékařských zdravotnických povoláních Prezenční

Programy rekvalifikačního vzdělávání

Programy rekvalifikačního vzdělávání
Číslo Název Forma
Z301W001 Zdravotník zotavovacích akcí Prezenční

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Prezenční
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Prezenční
Z9B1W008 Pediatrické ošetřovatelství - CŽV Prezenční
Z9B1W002 Porodní asistence - CŽV Prezenční
Z9B1W004 Radiologická asistence - CŽV Prezenční
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Prezenční
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
Z9B1W006 Porodní asistence - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Prezenční
Z9N1W005 Intenzivní péče v por. as - CŽV Prezenční
Z9N1W009 Organizace a řízení ve zdravotnictví - CŽV Prezenční
Z9N1W002 Oš. péče v interních oborech - CŽV Prezenční
Z9N1W007 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - prezenční Prezenční
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
Z9N1W004 Intenzivní péče v por. as. - CŽV - kombinované Kombinovaná
Z9N1W008 Organizace a řízení ve zdravotnictví - CŽV - kombinovaná forma Kombinovaná
Z9N1W003 Oš. péče v interních oborech - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
Z9N1W006 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - kombinované Kombinovaná

Programy zájmového vzdělávání

Programy zájmového vzdělávání
Číslo Název Forma
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Prezenční
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Prezenční
Z701W004 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Intenzivní péče v porodní asistenci Prezenční
Z701W001 Zdravotnická angličtina Prezenční
Zpět na seznam fakult