Programy CŽV na fakultách

Filozofická fakulta


Programy dalšího vzdělávání

Kurzy pro sociální pracovníky
Číslo Název Forma
F5SP02 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Prezenční
F5SP03 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí, školení k využití edukačního filmu Zuřivec Prezenční
F5SP00 Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN Prezenční
F5SP01 Potenciál případových studií v sociální práci Prezenční
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
F50101 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F50102 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F50108 Celostní muzikoterapie 3 Prezenční
F501W014 Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka Prezenční
F50109 Druhý krok - primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství Prezenční
F50125 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B1) - 80 hodin Prezenční
F50124 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B2) - 80 hodin Prezenční
F50123 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni C1) - 80 hodin Prezenční
F50121 Jazykové certifikáty z angličtiny pro studenty středních škol Prezenční
F50122 Jazykové certifikáty z němčiny pro studenty středních škol Prezenční
F50130 Krizová komunikace s médii Prezenční
F50131 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 16 hodin (příprava na zkoušku PET) Prezenční
F501W4B1 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 24 hodin Prezenční
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční
F50106 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 56 hodin Prezenční
F50105 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 80 hodin Prezenční
F50133 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 16 hodin (příprava na zkoušku FCE) Prezenční
F501W4B2 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 24 hodin Prezenční
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční
F50116 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 56 hodin Prezenční
F50115 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 80 hodin Prezenční
F50135 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 16 hodin (příprava na zkoušku CAE) Prezenční
F50136 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 24 hodin Prezenční
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční
F50119 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 56 hodin Prezenční
F50118 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 80 hodin Prezenční
F50126 Kurz průběžného vzdělávání pro učitele ruštiny Prezenční
F50104 Letní škola bohemistiky Prezenční
F501W021 Moodle for Employees FA PU Prezenční
F501W020 Moodle pro zaměstnance FF UP Prezenční
F50139 Podpora demokratických hodnot Prezenční
F50129 Podpora komunikace pod vedením psychologa Prezenční
F50111 Práce s webinářem WizIQ Prezenční
F50138 Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem Prezenční
F50128 Psychologické minimum pro pedagogické pracovníky Prezenční
F501W004 Rozvoj kritické gramotnosti skrze čtení-psaní-diskusi ve vysokoškolské výuce: cíle a aktivity Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
F50113 Sociální zabezpečení dětí, žáků a studentů v praxi pedagogického pracovníka Prezenční
F50103 Studium v oblasti pedagogických věd - dvouobor Prezenční
F50100 Studium v oblasti pedagogických věd - jednoobor Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F50112 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi Prezenční
F50137 Textování (pro rozvoj čtenářské gramotnosti) Prezenční
F50127 Úvodní seminář pro začínající školní psychology Prezenční
F50110 Využití e-learningové části portálu EDIS Prezenční
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
F500W002 Intenzivní kurz učitelské způsobilosti pro absolventy Kombinovaná
F500W000 Letní škola bohemistiky Kombinovaná
F500W001 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Kombinovaná
F500WKUZ Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - dvouobor Kombinovaná
F500WUZK Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - jednoobor Kombinovaná

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Kurzy v oblasti muzikologie
Číslo Název Forma
F2MUW00 Kurz teorie a dějin hudby Prezenční
F2MUW01 Kurz zpracování zvuku na počítači Prezenční
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání
Číslo Název Forma
F2EC03 Certifikát v oboru překladatelství Prezenční
F2EC02 Čeština pro cizince Prezenční
F2EC04 Moderní metody atestace a evaluace Prezenční
F2ECW001 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti Prezenční
F2EC01 Zkouška ECL - čeština pro cizince Prezenční
F2EC00 Zkouška ECL - jazyky Prezenční
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Číslo Název Forma
F200WEMP Ekonomika a management pro praxi Kombinovaná
F200WFMS Financování majetkové struktury podniků Kombinovaná
F200WIHU Informační hodnota účetnictví Kombinovaná
F200WMEP Manažerská a ekonomická psychologie Kombinovaná
F200WMAR Marketing Kombinovaná
F200WPFP Právní formy podnikání Kombinovaná
F200WPMF Projektový management a fundraising Kombinovaná
F200WSDS Struktura daňové soustavy v ČR Kombinovaná
F200WVEK Veřejná ekonomika Kombinovaná
F200WZOM Základy obecného managementu a řízení lidí Kombinovaná
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Číslo Název Forma
F201WMPP Manažerská a ekonomická psychologie Prezenční

Programy specializačního vzdělávání

Kvalifikační vzdělávání PCH
Číslo Název Forma
F10003 Dopravní psychologie Prezenční
F10000 Kurz pro budoucí lektory rehabilitačních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí Prezenční
F10001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
F10002 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů
Číslo Název Forma
99KPW Krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů Prezenční
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
F9KBW002 Andragogika se specializací personální rozvoj Kombinovaná
F9KB05 Andragogika v profilaci na personální management Kombinovaná
F9KBW003 Archeologie Kombinovaná
F9KBW001 CŽV Psychologie KB Kombinovaná
F9KB10 Divadelní věda-Filmová věda Kombinovaná
F9KB08 Muzikologie Kombinovaná
F9KB01 Psychologie 1. ročník CŽV Kombinovaná
F9KB02 Psychologie 2. ročník CŽV Kombinovaná
F9KB03 Psychologie 3. ročník CŽV Kombinovaná
F9KB09 Řízení vzdělávacích institucí Kombinovaná
F9KB04 Sociální práce Kombinovaná
F9KB07 Sociální práce 2. ročník Kombinovaná
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
F9PB05 Anglická filologie Prezenční
F9PBW008 Anglická filologie Prezenční
F9PB16 Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia Prezenční
F9PB29 Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia Prezenční
F9PB17 Anglická filologie - Archeologie Prezenční
F9PB19 Anglická filologie - Historie Prezenční
F9PB18 Anglická filologie - Žurnalistika Prezenční
F9PBW012 Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad Prezenční
F9PB15 Archeologie - Historie Prezenční
F9PB14 Česká filologie Prezenční
F9PBW007 Česká filologie-Anglická filologie Prezenční
F9PBW014 Čínská filologie Prezenční
F9PBW003 CŽV Andragogika-Sociologie Prezenční
F9PBW001 CŽV Psychologie PB Prezenční
F9PBW002 CŽV Sociologie-Andragogika Prezenční
F9PBW009 Ekonomicko-manažerská studia Prezenční
F9PBW011 English Philology Prezenční
F9PBW013 Evropská studia a diplomacie-Politologie Prezenční
F9PB30 Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch Prezenční
F9PB06 Japonská filologie Prezenční
F9PBW005 Japonská filologie Prezenční
F9PBW004 Korejština pro hospodářskou praxi Prezenční
F9PB11 Kulturní antropologie Prezenční
F9PB24 Muzikologie Prezenční
F9PB25 Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad Prezenční
F9PB04 Německá filologie Prezenční
F9PB13 Politologie a evropská studia Prezenční
F9PB01 Psychologie 1. ročník CŽV Prezenční
F9PB02 Psychologie 2. ročník CŽV Prezenční
F9PB03 Psychologie 3. ročník CŽV Prezenční
F9PB27 Ruská filologie - Italská filologie Prezenční
F9PBW010 Ruská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi Prezenční
F9PB08 Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury Prezenční
F9PB09 Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Prezenční
F9PB07 Sociologie - Andragogika Prezenční
F9PB10 Sociologie - Kulturní antropologie Prezenční
F9PB20 Španělská filologie Prezenční
F9PB26 Teorie a dějiny dramatických umění Prezenční
F9PBW006 Uměnovědná studia Prezenční
F9PB23 Uměnovědná studia Prezenční
F9PB12 Žurnalistika Prezenční
F9PB31 Žurnalistika - Filmová studia Prezenční
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
F9KN01 Andragogika Kombinovaná
F9KNW002 Andragogika Kombinovaná
F9KNW001 CŽV-Psychologie Kombinovaná
F9KN00 Psychologie Kombinovaná
F9KN02 Psychologie 2. ročník Kombinovaná
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
F9PN11 Anglická filologie Prezenční
F9PN06 Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad Prezenční
F9PNW001 CŽV-Psychologie Prezenční
F9PN08 English Philology Prezenční
F9PN07 European Studies and International Relations Prezenční
F9PN10 Judaistika: Dějiny a kultura Židů Prezenční
F9PN02 Kulturní antropologie - Andragogika Prezenční
F9PNW002 Kulturní antropologie-Sociologie Prezenční
F9PN09 Muzikologie Prezenční
F9PN05 Obecná lingvistika a teorie komunikace Prezenční
F9PN03 Psychologie Prezenční
F9PN04 Ruština pro překladatele Prezenční
F9PN00 Sociologie - Andragogika Prezenční
F9PN01 Sociologie - Kulturní antropologie Prezenční
Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP
Číslo Název Forma
99VPWLS0 Volitelné předměty na Filozofické fakultě LS Prezenční
99VPWZS0 Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP Prezenční

Programy zájmového vzdělávání

Přípravné kurzy na Filozofické fakultě UP
Číslo Název Forma
F7PK02 Kurz muzikologie Prezenční
F7PK07 Muzikoterapie - opakovací prožitkové setkání Prezenční
F7PK03 Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP Prezenční
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Prezenční
F7PK05 Přípravný kurz pro zájemce o studium na KPES Prezenční
F7PK01 Přípravný kurz pro zájemce o studium obecné lingvistiky Prezenční
F7PK00 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Prezenční
F7PK06 Přípravný kurz pro zájemce o studium žurnalistiky Prezenční
Programý zájmového vzdělávání
Číslo Název Forma
F70003 Letní škola numismatiky Prezenční
F70030 Letní škola numismatiky Prezenční
F70033 Letní škola numismatiky Prezenční
F700W001 Letní škola slovanských studií FF UP, Czech for Foreigners Prezenční
F700W003 Moderní hebrejština pro začátečníky 1 Prezenční
F70005 Muzikoterapeutická relaxace Prezenční
F70002 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční
F70004 Muzikoterapeutické bubnování s relaxací Prezenční
F700W002 Škola finanční gramotnosti pro širokou veřejnost Prezenční
Zpět na seznam fakult