Programy CŽV na fakultách

Cyrilometodějská teologická fakulta


Mezinárodně uznávané kurzy

Mezinárodně uznávané kurzy
Číslo Název Forma
MM0101 Master of Public Policy in Educational Policy and Community Engagement Kombinovaná

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
M20012 Aktivizující metody podporující klima ve školních kolektivech Kombinovaná
M20010 Dobrovolnické minimum. Dobrovolnictví pro každého Kombinovaná
M20013 Doučování jako podpůrný prostředek školního vzdělávání Kombinovaná
M20019 Etická výchova pro základní a střední vzdělávání Kombinovaná
M20011 Fundraising, tvorba projektů a rozvoj školy se zaměřením na sociální začleňování Kombinovaná
M20015 Hodnotové vzdělávání pro 1. a 2. stupeň ZŠ jako součást inkluzivní školy Kombinovaná
M20004 Interkulturní komunikace ve školském prostředí Kombinovaná
M20009 Koordinátor dobrovolníků ve škole Kombinovaná
M20017 Kritické myšlení v otázkách práce s etnickými menšinami Kombinovaná
M20007 Krize rodiny a její dopad na školu Kombinovaná
M20002 Leadership ve škole se zaměřením na inkluzi Kombinovaná
M20018 Nenásilná komunikace nejen se sociálně vyloučenými Kombinovaná
M20005 Partnerství školy, rodiny a komunity Kombinovaná
M20001 Politika a filosofie školy podporující inkluzi Kombinovaná
M20014 Práce s kolektivem v prostředí inkluzivního vzdělávání Kombinovaná
M20003 Právo ve vzdělávání a protiprávní jednání ve školách Kombinovaná
M20008 Řízení změn ve školách s ohledem na jejich strategický rozvoj Kombinovaná
M20016 Romská kultura a pedagogický proces Kombinovaná
M20020 Učitelství náboženství pro základní školy Kombinovaná
M20006 Utváření antidiskriminační politiky a procesů ve škole Kombinovaná
M20021 Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků Kombinovaná
M20023 Zdravá generace - výchova ke zdraví zážitkově Kombinovaná
M20022 Zdravá generace - výchova ke zdraví zážitkově (online) Kombinovaná
Programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
Číslo Název Forma
M20105 Autogenní trénink pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření Kombinovaná
M20106 Empatická laboratoř pro sociální pracovníky Kombinovaná
M201W002 Posouzení zdravého a nezdravého spirituálního systému klienta v nemocničním prostředí Kombinovaná
M20102 Přehled psychosomatických onemocnění a vedení anamnestického rozhovoru pro sociální pracovníky Kombinovaná
M20108 Progresivní svalová relaxace pro sociální pracovníky Kombinovaná
M20103 Psychosociální faktory ovlivňující zdraví a odolnost klientů sociálních služeb Kombinovaná
M20107 Psychosomatická péče v ČR v praxi Kombinovaná
M20109 Psychotraumatologický pohled na práci s klientem Kombinovaná
M20110 Rodinná politika v praxi Kombinovaná
M201W001 Sociální práce ve zdravotnickém prostředí Kombinovaná
M20101 Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech Kombinovaná
M20104 Využití hypnózy jako metody psychohygieny pro sociální pracovníky Kombinovaná
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Číslo Název Forma
M20206 Autogenní trénink II Kombinovaná
M20205 Empatická laboratoř Kombinovaná
M20204 Hypnóza Kombinovaná
M20208 Psychoanalytická psychosomatika Kombinovaná
M20202 Psychosomatika III Kombinovaná
M20203 Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží Kombinovaná
M20207 Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky Kombinovaná
M20201 Výcvikový kurz Terapie zaměřené na emoce Kombinovaná

Programy specializačního vzdělávání

Programy specializačního vzdělávání
Číslo Název Forma
M10001 Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami Kombinovaná
M100W001 Nemocniční kaplan Kombinovaná

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Celoživotní vzdělávání v programu teologie
Číslo Název Forma
M900W001 Doplňující kurz teologie Kombinovaná
M90001 Doplňující kurz teologie Kombinovaná
M90002 Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt Kombinovaná
M90004 Večerní studium spirituality I Kombinovaná
M90003 Večerní studium spirituality II Kombinovaná

Programy zájmového vzdělávání

Zájmové kurzy v oblasti pedagogiky
Číslo Název Forma
M70108 Aktivizační metody ve škole podporující inkluzi Kombinovaná
M70111 English for Academic Purposes Kombinovaná
M70110 International Summer School in Refugee Law and Rights Kombinovaná
M701W003 Katecheze Dobrého Pastýře Kombinovaná
M70103 Katecheze Dobrého Pastýře I Kombinovaná
M70109 Katecheze Dobrého Pastýře II Kombinovaná
M70107 Pedagogický výzkum a inkuze ve školách Kombinovaná
M701W001 Praktické nácviky práce s klientem Kombinovaná
M70101 Praktické nácviky práce s klientem Kombinovaná
M70106 Přístupy k sociální spravedlnosti a rovnosti v současné škole Kombinovaná
M701W002 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná
M70105 Service Learning Kombinovaná
M70104 Výchova ke stabilitě vztahů Kombinovaná
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Číslo Název Forma
M70005 Autorita: krize autority, poslušnost, komunikace, manipulace Kombinovaná
M70008 Duchovní doprovázení - online - teoretická část Kombinovaná
M70007 Formační doprovázení, povolání, kritéria, požadavky Kombinovaná
M700W006 Katedrála sv. Václava od krypty po věž Kombinovaná
M700W003 Kurz duchovního doprovázení Kombinovaná
M70002 Kurz duchovního doprovázení Kombinovaná
M700W001 Latina Kombinovaná
M700W004 Párové doprovázení manželů Kombinovaná
M70001 Párové doprovázení manželů Kombinovaná
M70006 Prevence a řešení konfliktů Kombinovaná
M70003 Psychologie osobnosti a práce s klientem nejen pro formátory Kombinovaná
M700W002 Řeholníci řeholníkům Kombinovaná
M700W007 Sakrální památky Olomouce Kombinovaná
M700W005 Služba kněze rodinám při obnově vztahů Kombinovaná
M70004 Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro formátory řeholníků Kombinovaná
Zájmové kurzy v oblasti zdraví
Číslo Název Forma
M70205 Autogenní trénink - základní stupeň Kombinovaná
M70211 Empatická laboratoř Kombinovaná
M70210 Hypnóza Kombinovaná
M70208 Jacobsonova progresivní svalová relaxace Kombinovaná
M70213 Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - ochutnávka z psychosomatiky Kombinovaná
M70209 Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - psychosomatický kontext Kombinovaná
M70203 Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru Kombinovaná
M70206 Psychologická první pomoc Kombinovaná
M70204 Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života Kombinovaná
M70201 Psychosomatika 1 Kombinovaná
M70207 Psychosomatika 2 Kombinovaná
M70214 Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace Kombinovaná
M70212 Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží Kombinovaná
M70202 Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech Kombinovaná
Zpět na seznam fakult