Detail programu

MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Mediální a digitální gramotnost jsou dva požadavky na vzdělávání na českých školách, se kterými si často nevíme rady, jak je začlenit do ŠVP nebo do jednotlivých předmětů. Co oba pojmy znamenají, jak se mohou projevovat v jednotlivých předmětech a jak lze začlenit a propojit mediální výchovu, filmovou a AV výchovu, komunikační výchovu, občanskou výchovu a informatiku si řekneme v tomto semináři. V jeho druhé části si ukážeme, jak lze mediální a digitální gramotnost měřit, a tím stanovovat (a) potřeby školy i jednotlivců v této oblasti, (b) efektivitu výukových jednotek. Seminář bude vedle základního přehledu postaven na sdílení zkušeností s implementací a na vytvoření vlastního školního výzkumu nebo úpravě dosavadního ŠVP v relevantních oblastech.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky a účastnice s tím, co všechno je možné považovat za mediální a digitální gramotnost, a tudíž, jak je možné je začleňovat do výuky různých předmětů. Pro stanovení potřeb pro výuku mediální a/nebo digitální gramotnosti v konkrétní třídě nebo v rámci ročníku či celé školy si absolvent(ka) kurzu bude umět udělat základní analýzu stavu med. a dig. gramotnosti žactva, příp. i vyučujících.
Požadované předpoklady
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Profil absolventa
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Garant programu/kurzu
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací