Detail programu

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 24 hodin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 24 hodin
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni C1 dle CEF známou CAE, jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty. Vzhledem k faktu, že naši cílovou skupinou jsou učitelé praktikující výuku anglického jazyka, chceme veškeré metody použité ve výuce prezentovat i jako model a zdroj inspirace pro jejich vlastní praxi.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti z následujících oblastí: Tvorba otázek; Pomocná slovesa Předpřítomný čas prostý a průběhový; Přídavná jména a jejich pořadí Časy používané pro vyprávění; Příslovce a příslovečné fráze- jejich postavení ve větě Předbudoucí časy; Časové a podmínkové věty
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Schleiderová Tereza, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací