Detail programu

MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč?


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč?
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Po pádu státního socialismu se státními médii u nás vznikl tzv. duální systém médií. Jaké z toho vyplývající důsledky? V semináři se účastnice a účastníci krátce seznámí s charakteristikami tzv. veřejnoprávních a komerčních médií (funkce, organizace, právní ukotvení). Seznámí se ale především s trendy současnosti jako je vlastnická koncentrace (horizontální/vertikální), názorová (ne)vyhraněnost, technologická konvergence, infotainmentizace a gamifikace. Diskutovat budeme především dopady těchto trendů - na občanské a politické myšlení a chování, na vnímání kultury (české, mainstreamové, cizí ad.). Seminář se nebude spoléhat na frontální výklad, ale bude především podněcovat účastníky a účastnice, aby sami aktivně vyhledávali informace o jednotlivých charakteristikách a jevech a zároveň reflektovali svůj způsob hledání a zdroje, které využívají.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice s možnostmi využití konkrétních audiovizuálních médií ve výuce. Seminář rozšiřuje možnosti využití online obsahů a jiného zpravodajství v rozsahu kurikula vybraných předmětů (např. občanské výchovy, dějepisu, ale i přírodovědných předmětů) a vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví) druhého stupně základních a středních škol. Absolvent(ka) odchází ze semináře s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet nejen mediální a digitální dovednosti a znalosti studujících, ale i znalosti a dovednosti v konkrétním vzdělávacím předmětu.
Požadované předpoklady
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Profil absolventa
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Garant programu/kurzu
Sloboda Zdeněk, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací