Detail programu

Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy pro sociální pracovníky
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání sociálních pracovníků.
Název programu/kurzu:
Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kursu je navázat na základní vědomosti frekventantů kursu - sociálních pracovníků - o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, které jsou součástí minimálního standardu vzdělávání v sociálních službách. Kurs rozvíjí kompetence frekventantů v efektivní detekci příznaků syndromu CAN, v rozpoznávání jeho charakteristik, v projektování možností prevence a řešení syndromu CAN. Dílčím cílem společné práce v kursu je uvědomit si v diskusi limity diagnostiky syndromu CAN v souvislosti s interkulturními odlišnostmi různých komunit. Kompetence sociálních pracovníků jsou v průběhu kursu rozvíjeny ve vztahu k pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině. Kurs směřuje k sestavení obrazu optimální interdisciplinární spolupráce aktérů řešících syndrom CAN (nebo podezření na jeho výskyt). Kurz je akreditován MPSV ČR.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kursu je navázat na základní vědomosti frekventantů kursu - sociálních pracovníků - o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, které jsou součástí minimálního standardu vzdělávání v sociálních službách.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Klimentová Eva, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací