Detail programu

Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B2) - 80 hodin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B2) - 80 hodin
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
80ti hodinový kurz v rozsahu 90 minut/týden s českým lektorem. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 dle CEF známou FCE (Cambridge English First - dle nového názvu), jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty. Kurz bude věnovat pozornost rozvoji veškerých jazykových dovedností - produktivních či receptivních. Obecně platí, že zejména rozvíjení dovednosti psaní bylo a stále je v našem prostředí značně opomíjeno a sami učitelé pravděpodobně nedisponují potřebnou jistotou pro nácvik této jazykové složky se svými žáky/studenty. Další často opomíjenou částí výuky je správná výslovnost a intonace, která je pro opravdové zvládnutí cizího jazyka nezbytná.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti z následujících oblastí: Přítomný čas - present simple, present continuous Budoucí čas - will, won't Předpřítomný čas a minulý čas Stupňování přídavných jmen Členy Modální slovesa Minulé časy Usually a used to Trpný rod, modální slovesa - of deduction Podmínkové věty - 1st a 2nd conditional Nepřímá řeč; infinitiv a gerundium Třetí kondicionál; kvantifikátory Vztažné věty; Větné dovětky
Požadované předpoklady
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Profil absolventa
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Garant programu/kurzu
Čakányová Michaela, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací