Detail programu

Andragogika


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných navazujících magisterských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Andragogika
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Absolvent je vybaven teoretickými vědomostmi v opěrných vědách andragogiky v jejím transdisciplinárním zaměření. Specifické vědomosti a dovednosti absolventa oboru andragogika jsou orientovány na výkon řídících a koncepčních činností při projektování, realizaci a evaluaci vzdělávacích akcí v širším sociálním kontextu. Jeho vědomosti jsou součástí kompetencí, které ho opravňují pro vedení a vzdělávání pracovníků, výkon řídících a odborných činností na úrovni středního a vyššího managementu v oblasti podniku a podnikání a veřejné správy, zejména při řízení lidských zdrojů a personálního managementu firmy.
Požadované předpoklady
ukončené bakalářské studium
Profil absolventa
ukončené bakalářské studium
Garant programu/kurzu
Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací