Detail programu

Mezikulturní interakce a komunikace - Ukrajina a Česká republika


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Mezikulturní interakce a komunikace - Ukrajina a Česká republika
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
V rámci kurzu mezikulturní interakce a komunikace získají účastníci kurzu vědomosti o současnosti ukrajinského národa, jeho mentalitě, o tradicích, kultuře, jazyce a národní symbolice Ukrajinců. Posluchači se krátce seznámí s politickým a administrativním uspořádání ukrajinského státu, zejména pak se systémem vzdělávání. Dále jsou prohlubovány znalosti studentů o zeměpisných, ekonomických, kulturních, církevních, mediálních a jiných reáliích současné Ukrajiny. Posluchači budou seznámeni s reáliemi každodenního života, seznamují se s významnými ukrajinskými svátky, tradicemi, zvyky, apod.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem vzdělávacího programu Mezikulturní interakce a komunikace - Ukrajina a Česká republika je seznámit účastníky kurzu se základními pojmy a termíny z oblasti kultury a reálií Ukrajiny. Kurz je zaměřen na kulturní, geografické, politické, hospodářské prostředí Ukrajiny a životní styl Ukrajinců, včetně náboženských zvyklostí, rodinného uspořádání až po tradiční ukrajinskou kuchyni. Výuka kurzu mezikulturní interakce je postavena na komparaci mezi ukrajinským a českým prostředím. Jsou akcentovány shody a rozdíly situace v kultuře, tradicích a reáliích. Kurz by měl napomoci vyučujícím na všech stupních vzdělávací soustavy porozumět kulturním a mentálním rozdílům mezi ukrajinským a českým prostředím a poskytnout tak vyučujícím dostatek informací pro usnadnění adaptace ukrajinských žáků a žákyň, kteří vzhledem k aktuální politické situaci vstupují do českého vzdělávacího systému.
Požadované předpoklady
kurz pro pedagogické pracovníky
Profil absolventa
kurz pro pedagogické pracovníky
Garant programu/kurzu
Merzová Radana, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací