Offer of LLL programmes for UP employees

Dear colleagues,

below you will find an updated list of educational programmes for your professional development.

All LLL programmes are free of charge.

If you have any questions or problems with your registration, please contact us at czv@upol.cz

We are looking forward to your participation!

Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP

Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Název Lektor Termín Čas
IT nástroje ve výuce i mimo ni Mgr. Tomáš Dragon 9/1/23 - 11/30/23 12:00 AM - 12:00 AM
Projektování kurikula prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. 9/1/23 - 11/30/23 12:00 AM - 12:00 AM
Jak posilovat svou odolnost v čase změn Mgr. Blažena Mačáková 9/1/23 - 11/30/23 12:00 AM - 12:00 AM
Jak si připravit efektivní plán hodiny JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. 9/1/23 - 11/30/23 12:00 AM - 12:00 AM
Komunikace a prezentační dovednosti Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC 9/1/23 - 11/30/23 12:00 AM - 12:00 AM
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Název Lektor Termín Čas
Student s omezením hybnosti Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D. 10/9/23 8:00 AM - 9:00 AM
Student se sluchovým postižením Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D. 10/9/23 3:30 PM - 4:30 PM
Student se zrakovým postižením Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D. 10/9/23 9:00 AM - 10:00 AM
Student se specifickými poruchami učení Mgr. Jana Grohmannová 10/11/23 8:00 AM - 9:00 AM
Student s poruchou autistického spektra Mgr. Kateřina Veselá 10/12/23 2:00 PM - 3:00 PM
Student s psychickým onemocněním Mgr. Kateřina Veselá 10/12/23 3:00 PM - 4:00 PM
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Název Lektor Termín Čas
MOODLE pro začátečníky Mgr. Bohdana Řeháková 10/4/23 9:00 AM - 11:30 AM
Počítačová grafika teoreticky - přehled znalostí od základů Mgr. Martin Raus, Ph.D. 10/5/23 12:30 PM - 3:45 PM
Zpětná vazba a komunikační techniky MgA. et Mgr. Markéta Králová 10/9/23 8:30 AM - 11:45 AM
Prezentační dovednosti PhDr. Romana Mazalová, Ph.D. 10/10/23 9:00 AM - 12:15 PM
Projektový management Mgr. Pavla Tresterová 10/12/23 1:00 PM - 2:30 PM
Umělá inteligence ve výuce a vzdělávání Bc. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. 10/12/23 9:30 AM - 12:00 PM
Komunikace v konfliktních situacích Mgr. et Mgr. Iva Vaňková 10/17/23 9:00 AM - 12:15 PM
Škola finanční gramotnosti I. Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. 10/18/23 9:00 AM - 11:15 AM
Self-management a efektivní využití času Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. 10/18/23 9:00 AM - 11:30 AM
Správa souborů - jak si udržet pořádek v počítači Mgr. Martin Raus, Ph.D. 10/19/23 12:30 PM - 3:45 PM
Jak úspěšně publikovat v angličtině Mgr. Veronika Glogarová 10/24/23 8:30 AM - 11:45 AM
Škola finanční gramotnosti II. Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. 10/25/23 9:00 AM - 11:15 AM
Co říkám, když nemluvím aneb neverbální komunikace MgA. et Mgr. Markéta Králová 10/30/23 9:00 AM - 12:15 PM
Psychohygiena - budování vaší odolnosti PhDr. Jana Kočí, PhD. 10/31/23 9:00 AM - 11:30 AM
Umělá inteligence ve výuce a vzdělávání Bc. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. 11/2/23 9:30 AM - 12:00 PM
Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Markus Öbrink 11/3/23 9:00 AM - 2:30 PM
Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Mgr. Marinella Danosová, DiS. 11/9/23 9:00 AM - 12:15 PM
Hlasové ladění aneb tělo - hlas - slovo - text MgA. et Mgr. Markéta Králová 11/13/23 8:30 AM - 11:45 AM
Well-being ve vysokoškolském prostředí. PhDr. Jana Kočí, PhD. 11/14/23 9:00 AM - 11:30 AM
Lektorské a rétorické dovednosti PhDr. Petra Vávrová, MBA 11/30/23 9:00 AM - 1:15 PM
Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Mgr. Marinella Danosová, DiS. 11/30/23 9:00 AM - 12:15 PM
Stres, syndrom vyhoření a prevence I. část PhDr. Petra Vávrová, MBA 12/7/23 9:00 AM - 1:15 PM
Další vzdělávání pracovníků UP - projektové řízení

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Název Lektor Termín Čas
Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Mgr. Petr Suchomel, Ph.D. 11/2/23 2:00 PM - 4:00 PM
Tematické kurzy
Název Lektor Termín Čas
Fakta o klimatické změně a její řešení Ondráš Přibyla 10/11/23 4:00 PM - 6:00 PM
Tematické programy CŽV
Název Lektor Termín Čas
Multi session LOUIS course Maxim Tomoszek, Kees Kouwenaar, Florian Freitag 10/4/23 - 11/22/23 12:00 AM - 12:00 AM

Privacy settings

Allow all cookies More info