Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 267
Number The name of the programme Form Action
D6PDW261 3D tisk - tiskárny, tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně Combined
D6PDW264 AAK - technické pomůcky a programová podpora Combined
D6PDW251 Abaku - metoda výuky početních dovedností Combined
U607W003 Academic conferences and where to find them? Combined
U605W002 Academy for International Officers: Creating an International Campus Part-time
U607W002 Akademické konference a kde je najít? Combined
F2ECW029 Analýza hudebních skladeb s digitálním klávesovým nástrojem Full-time
M70301 Angličtina pro začátečníky Combined
D6PDW138 Aranžování květin pro začátečníky Combined
D6PDW138 Aranžování květin pro začátečníky Combined
D6PDW260 Arduino - seznámení s platformou a vzorová zapojení Combined
U4VKW063 Asertivní komunikace v mezilidských vztazích Combined
U4HMW013 Asertivní řešení krizových situací na pracovišti Combined
D2PD18 Biologie - učitelství pro SŠ Combined
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Combined
U4VKW045 Bitmapový grafický editor prakticky (GIMP) Combined
D6PDW274 BOZP pro učitele tělesné výchovy Combined
F50101 Celostní muzikoterapie 1 Full-time
R502W005 Didaktika biologie (projektová výuka) Full-time
R502W004 Didaktika biologie (tandemová výuka) Full-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
R502W021 Didaktika biologie II Full-time
R502W003 Didaktika chemie I Full-time
R502W023 Didaktika chemie II Full-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
R502W014 Didaktika geografie - aktuální témata fyzické a environmentální geografie Full-time
R502W013 Didaktika geografie - reflexe zkušeností z mikrovýstupů, nové metody výuky Full-time
R502W025 Didaktika geografie II - Vybraná témata geografie vzdělávání Full-time
R502W026 Didaktika geografie III - Vybraná témata geografie vzdělávání Full-time
R502W001 Didaktika matematiky I Full-time
R502W019 Didaktika matematiky II Full-time
M70002 Duchovní doprovázení Combined
D6PDW257 Dvouleté dítě a práce s pohádkami Combined
F2ECW011 Dynamika skupiny: jak udržovat dobré vztahy se/mezi studenty v průběhu semestru Full-time
U4VKW065 Efektivní mezigenerační komunikace Combined
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
R501W024 Energetika a energetické zdroje v ČR Combined
R502W010 Evaluace na UPOL Full-time
T9KF05 Fitness Combined
D6PDW258 Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí MŠ Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
F2ECW030 Gender a sexualita - komunikační etika a etiketa Full-time
U4HMW012 Genderově senzitivní komunikace Combined
D6PDW263 Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Combined
R201WR01 Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined
U605W006 Going Virtual Professional Development - IEI Fall Webinar Series 2022 Part-time
D6PDW129 Gymnastika mozku ve výuce Combined
D6PDW230 Hrátky s kapalinami a plyny Combined
D6PDW231 Hrátky s teplem Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info