Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 87
Number The name of the programme Form Action
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Full-time
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Full-time
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Full-time
T9KF05 Fitness Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
D6PDW263 Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Combined
R201WR01 Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined
T9T210 Házená - licence B Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
Z601W002 Imobilizace, transport a vyprošťování Full-time
D6PDW247 Jak psát pohádky pro děti Combined
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Combined
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Full-time
U4VKW066 Komunikace a týmová spolupráce Combined
F501W036 Letní škola bohemistiky Full-time
F70033 Letní škola numismatiky Full-time
L102W017 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W001 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W019 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W005 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W029 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W003 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W005 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W040 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W047 Lifelong Education Study Programmes Combined
L103W002 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W002 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W039 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W002 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W004 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W038 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W035 Lifelong Education Study Programmes Combined
U4HMW008 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka - Hodnotící rozhovory Combined
U4HMW009 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka II. - Zásady zdravé komunikace v náročných situacích Combined
M20026 Média na hraně - mediální dovednosti pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Combined
F501W031 MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč? Full-time
F501W033 MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé Full-time
F501W035 MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti Full-time
F501W032 MeDiGram: V novinářské kuchyni aneb Od události ke zprávě Full-time
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
M100W001 Nemocniční kaplan Combined
U605W009 Organisational Culture from a Neuroscience Perspective Part-time
Z9N1W008 Organizace a řízení ve zdravotnictví - CŽV - kombinovaná forma Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info