Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 244
Number The name of the programme Form Action
D6PDW261 3D tisk - tiskárny, tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně Combined
D6PDW264 AAK - technické pomůcky a programová podpora Combined
D6PDW312 Adventní aranžování Combined
T9MN02 Analýza pohybu Combined
F9KBW002 Andragogy with Specialization Personal Development Combined
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Full-time
F9KBW003 Archeology Combined
D6PDW068 Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení Combined
U4VKW063 Asertivní komunikace v mezilidských vztazích Combined
F9PNW006 Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura Full-time
T9T218 Badminton - licence B Combined
F700W009 Biblická hebrejština 1 v CŽV Full-time
R501W047 Biochemie kolem nás Combined
U4VKW072 Co říkám, když nemluvím aneb neverbální komunikace Combined
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Full-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
F9PBW030 Divadelní studia-Filmová studia Full-time
M70002 Duchovní doprovázení Combined
D6PDW311 Dušičková dekorace Combined
F9PBW029 Ekonomicko-manažerská studia-Anglická filologie Full-time
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
F9PBW008 English Philology Full-time
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Full-time
M70501 Evangelizace a média Full-time
U601W016 Fakta o klimatické změně a její řešení Combined
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
R501W010 Fyzika hlavou i rukama Combined
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
D6PDW263 Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Combined
R201WR01 Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined
T9T210 Házená - licence B Combined
U4VKW079 Hlasové ladění aneb tělo - hlas - slovo - text Combined
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Combined
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW298 Jak na ... hodnocení a sebehodnocení žáků Combined
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Combined
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Combined
D6PDW303 Jak na ... tradice v období adventu Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info