Warning! Dear visitors, due to improving the Lifelong Learning Portal, the system will be shut down on Monday, April 3, 2023, from 3 p.m. to 5 p.m. Thank you for your understanding.  ×

Programy CŽV na fakultách

Faculty of Science


Programy dalšího vzdělávání

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
R501W022 Aktuální otázky geografie Evropy Combined
R501W023 Aktuální témata Fyzické geografie České republiky I. Combined
R501W047 Biochemie kolem nás Combined
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Combined
R501W024 Energetika a energetické zdroje v ČR Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
R501W010 Fyzika hlavou i rukama Combined
R501W050 Geogebra v matematice a geometrii Combined
R501W011 Geologická stavba Olomouce a jeho okolí Combined
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Combined
R501W020 Kurz elektronové mikroskopie Combined
R501W019 Mapy pro výuku zeměpisu Combined
R501W044 Matematika: K čemu je to všechno dobré? Combined
R501W013 Meteority, impakty a impaktní produkty Combined
R501W035 Moderní HTML a CSS Combined
R501W021 Moderní trendy ve výuce chemie Combined
R501W017 Numerické metody Combined
R501W045 Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce) Combined
R501W028 Polymerní materiály ve výuce chemie Combined
R501W041 Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin Combined
R501W012 Praktické poznávání minerálů Combined
R501W026 Přírodní rizikové procesy v ČR Combined
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Combined
R501W043 Průvodce správným, tedy bayesovským myšlením Combined
R501W042 Software pro učitele chemie Combined
R501W015 Sopky v geologické historii Moravy a Slezska Combined
R501W016 Statistika v praxi Combined
R501W029 Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu Combined
R501W036 Úvod do počítačových sítí Combined
R501W049 Video ve výuce Combined
R501W034 Vizuální programovací jazyky Combined
R501W027 Voda, základ života Combined
R501W032 Vyhledávání, stromy a grafy Combined
R501W046 Vyučování zeměpisu v terénu Combined
R501W014 Výuka geologie v terénu Combined
R501W048 Výuka s infografikami Combined
R501W018 Výuka zeměpisu s vlastními mapami Combined
R501W039 Základy 3D tisku Combined
R501W031 Základy algoritmizace Combined
R501W030 Základy nanotechnologií pro učitele chemie Combined
R501W037 Základy programování v Pythonu Combined
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Číslo Název Forma
R502W005 Didaktika biologie (projektová výuka) Full-time
R502W004 Didaktika biologie (tandemová výuka) Full-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
R502W021 Didaktika biologie II Full-time
R502W003 Didaktika chemie I Full-time
R502W023 Didaktika chemie II Full-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
R502W014 Didaktika geografie - aktuální témata fyzické a environmentální geografie Full-time
R502W013 Didaktika geografie - reflexe zkušeností z mikrovýstupů, nové metody výuky Full-time
R502W025 Didaktika geografie II - Vybraná témata geografie vzdělávání Full-time
R502W026 Didaktika geografie III - Vybraná témata geografie vzdělávání Full-time
R502W001 Didaktika matematiky I Full-time
R502W019 Didaktika matematiky II Full-time
R502W010 Evaluace na UPOL Full-time
R502W017 Jak zajistit synchronní online výuku Full-time
R502W016 Koordinátor EVVO v kostce Full-time
R502W011 Kurz - Moodle I Full-time
R502W012 Kurz - Moodle II Full-time
R502W020 Kurz - Moodle III Full-time
R502W027 LOUIS - výuka přenositelných kompetencí Full-time
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
R502W007 Plagiátorství, jak číst výstupy Full-time
R502W008 Plagiátorství, jak číst výstupy (pro garanty studijních programů) Full-time
R502W015 Proč a jak (se) učit o změně klimatu Full-time
R502W009 Rétorika Full-time

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Program k rozšíření odborné kvalifikace
Číslo Název Forma
R201WR01 Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined
R201WR02 Učitelství geografie pro SŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Kurzy programů vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu
Číslo Název Forma
R903W001 Newton Combined
Program doplňujícího pedagogického vzdělávání
Číslo Název Forma
R901WD04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WD03 Qualification Course for Teachers of Descriptive Geometry Combined
R901WD05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WD06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WD01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WS01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WD02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
R901WS02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Tematické vzdělávání
Číslo Název Forma
R601W001 Badatel - letní škola Combined
R601W002 Badatel - víkendový seminář Combined
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info