Detail programu

Přírodní rizikové procesy v ČR


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Přírodní rizikové procesy v ČR
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
1. blok: Endogenní rizikové jevy (1,5vyučovací hod.) V prvním bloku kurzu je představena problematika endogenních rizikových procesů na území ČR, zejména souvisejících se seismickou činností a historicky sopečnou činností. Prezentovány budou základní procesy, jejich rizikovost a možnosti opatření ke snížení rizika. Samostatným tématem bude indukovaná seismická aktivita jako rizikový proces v oblastech s výrazným antropogenním ovlivněním zejména jako důsledkem důlní činnosti (Ostravsko, Karvinsko, Kladensko, Žacléřsko ad.). Blok se dále zaměřuje na moderní pojetí výuky, kde je část hodinové dotace věnována prakticky zaměřené problematice práci s daty a zdroji elektronických dat. Učitelé budou seznámeni s důležitými pojmy, které by v praktickém zaměřené výuce neměly chybět. Dále bude účastníkům kurzu představeno několik vhodných portálů a (mobilních) aplikaci, které mohou při své výuce využít a dále doporučit žákům. 2. blok: Extrémy počasí - buďme připravení! (1,5 vyučovací hod.) V souvislosti s projevy globální klimatické změny jsou i v mírných klimatických podmínkách střední Evropy stále častěji skloňovány termíny spojené s extremitou počasí jako blesková povodeň, horká vlna, sucho a mnohé další. V druhém bloku kurzu budou proto prezentovány hlavní hazardy plynoucí z extremity počasí v ČR v kontextu střední Evropy, jejich příčiny, důsledky a možnosti adaptace (přípravy na danou událost). Rizika plynoucí z jednotlivých meteorologických extrémů budou zarámovány v kontextu environmetální bezpečnosti, tak aby jejich prezentace v hodinách zeměpisu/geografie vedla k rozvoji osobních a občanských kompetencí žáka. Kurz nabídne učitelům rámec, ze kterého mohou čerpat pro výuku témat zmiňující rizika plynoucí z extremity počasí, důsledky klimatické změny a environmentální bezpečnost. 3. blok: Exogenní rizikové jevy (2 vyučovací hodiny) Třetí blok kurzu je zaměřen na problematiku exogenních rizikových procesů na území ČR, zejména souvisejících s fluviální a eolickou erozí, povodněmi, sesuvy a suchem. Prezentovány budou základní procesy, jejich rizikovost a možnosti opatření ke snížení rizika. Samostatným tématem bude antropogenní ovlivnění exogenních rizikových procesů. Blok se dále zaměřuje na moderní pojetí výuky, kde je část hodinové dotace věnována prakticky zaměřené problematice práci s daty a zdroji elektronických dat. Učitelé budou seznámeni s důležitými pojmy v tématu exogenní rizikové procesy, které by ve výuce neměly chybět. Dále bude účastníkům kurzu představeno několik vhodných portálů a (mobilních) aplikaci, které se problematikou exogenních přírodních rizikových jevů zabývají a učitelé je tak mohou při své výuce využít a dále doporučit žákům. 4. blok: Vliv člověka na krajinu (1 vyučovací hodina) Čtvrtý blok kurzu představuje problematiku ovlivnění přírodních procesů člověkem, jedná se o téma vhodné pro zeměpisné semináře, exkurze, projektové dny atd. Blok je postaven především na příkladech, kdy budou v modelových regionech představeny úlohy, které lze s žáky řešit na lokální úrovni. Podle účastníků kurzu budou zvolena území tak, aby prezentovala jednotlivé typické rizikové procesy a vliv člověka na krajinu v konkrétních lokalitách. Pozornost bude věnována jak antropogennímu vlivu, který ve svém důsledku zpomaluje rizikové přírodní procesy, tak vlivům, které průběh přirozených procesů akcelerují. 5. blok: Zdroje dat a aplikace ve výuce místního regionu (2 vyučovací hodiny) Závěrečný blok kurzu představuje možnosti praktické aplikace ve výuce místního regionu. Na příkladu konkrétní obce či zvoleného regionu se učitele seznámí se zdroji dat a aplikacemi, které mohou využít ve výuce a dokumentují přírodní rizikové procesy v území. Blok je postaven především na příkladech dobré praxe při práci s žáky, kterou jsme získali během dlouholetých aktivit spojených s výukou žáků i pedagogů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Smolová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací