Detail programu

Nové možnosti publikování v open access - smlouvy Read & Publish ad.


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rectorat
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
Název programu/kurzu:
Nové možnosti publikování v open access - smlouvy Read & Publish ad.
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Publikování v open access se pomalu stává normou, zejména pak v případě výzkumu podpořeného z veřejných prostředků. S publikováním v open access se nicméně spojuje řada mýtů a kromě výhod (vyšší míra citovanosti) přináší i rizika (např. predátorské časopisy). Open access navíc často není s ohledem na finanční náročnost dostupnou alternativou. Od počátku tohoto roku se pro korespondující autory z UP otevřely nové možnosti publikování odborných článků v open access v časopisech prestižních zahraničních vydavatelství, a to díky tzv. smlouvám Read & Publish. Např. v titulech Oxford University Press či Royal Society of Chemistry lze publikovat neomezeně a bezplatně, u dalších vydavatelů jsou vyjednány slevy či omezený počet tzv. APC voucherů. Cílem kurzu je představit základy publikování v open access (tzv. zlatá, diamantová, zelená cesta, požadavky poskytovatelů grantů, otevřené licence apod.) a ukázat možnosti, jež mohou autoři z UP díky novým smlouvám využít.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Získání základní znalosti o problematice otevřeného přístupu, porozumění poznatkům (podmínky, modely open access) a aplikování poznatků v další činnosti (výběr vhodného periodika, modelu OA publikování, licence, repozitáře, ad.)
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Sztwiertnia Radomir, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info