Detail programu

Informace a dezinformace: Možné přístupy k výuce kritického čtení mediálních obsahů


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Informace a dezinformace: Možné přístupy k výuce kritického čtení mediálních obsahů
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
ovědomí o tom, že žijeme v post-faktické době, kdy je třeba mít se na pozoru před dezinformacemi, hoaxy a falešnými zprávami (fake news) vede ke zvyšujícímu se důrazu na výuku dovedností spjatých s kritickým čtením mediálních obsahů. Mezi ně se obvykle řadí schopnost rozlišovat fakta a názory, dohledávat zdroje uvedených informací a posuzovat jejich věrohodnost či se naučit rozpoznávat argumentační klamy. Výuka těchto dovedností se však snadno může minout účinkem či být dokonce kontraproduktivní, protože si z ní studenti vlastně nedopatřením mohou odnést špatná ponaučení. Účastníci kurzu se na praktických příkladech sami seznámí s nástrahami výuky kritického přístupu k mediálním obsahům a osvojí si postupy, jak se jim při vlastní pedagogické činnosti vyhnout.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
kurz pro pedagogické pracovníky
Profil absolventa
kurz pro pedagogické pracovníky
Garant programu/kurzu
Libicher Miroslav, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info