Detail programu

Tvůrčí psaní


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programý zájmového vzdělávání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Zájmové vzdělávání.
Název programu/kurzu:
Tvůrčí psaní
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz si klade za cíl vést studenty k osvojení základních postupů a návyků pro vytvoření krátkého prozaického textu (povídky). Studenti budou obeznámeni se zákonitostmi tvůrčí práce a geneze textu. Seminář je postaven na diskusi nad předloženými texty a průběžném plnění zadaných tvůrčích úkolů. Program semináře se opírá o osvědčenou příručku Davida Morleyho - The Cambridge Introduction to Creative Writing (11. vydání z roku 2014) Obsah: Tvůrčí psaní a tvůrčí čtení Diskuse nad vybranými uměleckými texty tematizujícími kreativní proces (Georges Perec - "Vzpomínám si", Lucia Berlinová - "Manuál pro uklízečky" a "Perspektiva" (ze sbírky Manuál pro uklízečky) Tvůrčí "hry" - metoda OULIPO, "Trigorinův zápisník" Individuální kreativní činnost na základě zadaných úkolů a konzultace výsledků.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
Zájem o tvůrčí činnost, ochota veřejně prezentovat výsledky své práce.
Profil absolventa
Zájem o tvůrčí činnost, ochota veřejně prezentovat výsledky své práce.
Garant programu/kurzu
Sýkora Michal, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info