Detail programu

Textování (pro rozvoj čtenářské gramotnosti)


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Textování (pro rozvoj čtenářské gramotnosti)
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je určen učitelům českého jazyka na středních školách, má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem kurzu je aktualizace a rozšíření poznatků v oboru česká filologie (lingvistických i literárněvědných), a to s výrazným přihlédnutím k potřebám souvisejícím se zkvalitňováním čtenářské gramotnosti, se zvyšováním schopnosti adekvátně porozumět textu a samostatně ho interpretovat, včetně kultivace schopností posoudit jeho estetickou působivost. Prostor bude dán také pro seznámení s texty spojenými s nejnovějšími komunikačními technologiemi.Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Aktualizace a rozšíření poznatků v oboru česká filologie (lingvistických i literárněvědných), a to s výrazným přihlédnutím k potřebám souvisejícím se zkvalitňováním čtenářské gramotnosti, se zvyšováním schopnosti adekvátně porozumět textu a samostatně ho interpretovat, včetně kultivace schopností posoudit jeho estetickou působivost. Prostor bude dán také pro seznámení s texty spojenými s nejnovějšími komunikačními technologiemi.
Požadované předpoklady
VŠ vzdělání, pedagog
Profil absolventa
VŠ vzdělání, pedagog
Garant programu/kurzu
Machala Lubomír, prof. PhDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info