Detail programu

Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz představuje problematiku domácího násilí, které zasahuje do života dítěte, žáka či studenta, kdy dítě, žák, či student se ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na naplnění potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského, žákovského a studentského věku. Rozbití životních jistot má negativní dopad na psychický, emoční a morální vývoj dítěte, žáka či studenta, negativně ovlivňuje jeho výkon a pohodu také ve školním prostředí, ve vzdělávacím procesu. Kurz nabízí pedagogickým pracovníkům potřebné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi, žáky, či studenty o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné navázat spolupráci s odpovědnými pomáhajícími institucemi (zejména OSPOD). Pedagogičtí pracovníci jsou mnohdy nejbližšími nezávislými a současně emočně angažovanými (blízkými) osobami, se kterými se dítě, žák či student setkává. Je proto nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě, žák, či student s výskytem domácího násilí v jeho rodině svěří, dokázal pedagogický pracovník efektivně reagovat.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je představit pedagogickým pracovníkům základní znaky domácího násilí a negativní dopady domácího násilí na zdravý vývoj dítěte, žáka či studenta. Tato znalost otevírá možnost detekovat charakteristické příznaky domácího násilí v chování dítěte, žáka, či studenta a nabídnout účinnou pomoc formou zprostředkování návazných (sociálních) služeb.
Požadované předpoklady
kurz pro pedagogické pracovníky
Profil absolventa
kurz pro pedagogické pracovníky
Garant programu/kurzu
Klimentová Eva, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info