Detail programu

Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kurzu je získání základních vědomostí o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, o detekci syndromu CAN, jeho charakteristikách, možnostech prevence a řešení, a to se zaměřením na využití poznatků v pedagogické praxi. Dílčím cílem kurzu je uvědomit si ve společné diskusi souvislosti vymezení syndromu CAN a interkulturních odlišností různých komunit. Seznámit se s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině, sestavit obraz optimální interdisciplinární spolupráce s aktéry řešícími syndrom CAN.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je získání základních vědomostí o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, o detekci syndromu CAN.
Požadované předpoklady
kurz pro pedagogické pracovníky
Profil absolventa
kurz pro pedagogické pracovníky
Garant programu/kurzu
Klimentová Eva, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info