Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 205
Number The name of the programme Form Action
R901WD02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
R901WS02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
R901WD01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WS01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WD06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WD05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WD03 Qualification Course for Teachers of Descriptive Geometry Combined
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WD04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
M70013 Putování s Marií - duchovní obnova Combined
F9PNW001 Psychology Full-time
F9KNW001 Psychology Combined
F9PBW001 Psychology Full-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Combined
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Combined
L701W002 Přípravný seminář z fyziky Full-time
L701W003 Přípravný seminář z chemie Full-time
L701W004 Přípravný seminář z biologie Full-time
F7PKW001 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Combined
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Combined
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Full-time
F2ECW033 Pravopis/psaní úředních dokumentů a e-mailová dokumentace Full-time
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Combined
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Combined
D6PDW107 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení Combined
R501W045 Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce) Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
Z9N1W008 Organizace a řízení ve zdravotnictví - CŽV - kombinovaná forma Combined
Z201W009 Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty Full-time
U4PGW005 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Full-time
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Combined
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Full-time
R903W001 Newton Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Combined
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
R501W035 Moderní HTML a CSS Combined
F700W003 Moderní hebrejština pro začátečníky 1 Full-time
U601W017 Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie Combined
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Full-time
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time

Privacy settings

Allow all cookies More info