Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 244
Number The name of the programme Form Action
U4VKW008 Projektový management Combined
U4VKW083 Psychohygiena - budování vaší odolnosti Combined
F9PNW001 Psychology Full-time
F9KNW001 Psychology Combined
F9PBW001 Psychology Full-time
M20205 Psychoterarapie Full-time
R901WD04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WD03 Qualification Course for Teachers of Descriptive Geometry Combined
R901WD05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WD06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WD01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WS01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WD02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
R901WS02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
T9T215 Ragby - licence B Combined
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Full-time
Z201W005 Resuscitace a podpora poporodní adaptace novorozence Full-time
D6PDW243 Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ) Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
U4VKW085 Self-management a efektivní využití času Combined
U4VKW076 Škola finanční gramotnosti I. Combined
U4VKW077 Škola finanční gramotnosti II. Combined
U4VKW039 Školení Adobe Acrobat (editace a tvorba PDF dokumentů) Combined
T9T225 Školení instruktorů mažoretek II. třídy Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Full-time
D6PDW255 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školy Combined
D6PDW194 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Combined
D6PDW224 Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka Combined
D6PDW273 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Combined
U4VKW082 Správa souborů - jak si udržet pořádek v počítači Combined
R501W016 Statistika v praxi Combined
T9T217 Stolní tenis - licence B Combined
U4VKW060 Stres, syndrom vyhoření a prevence I. část Combined
U4VKW061 Stres, syndrom vyhoření a prevence II. část Combined
U4PA08 Student s omezením hybnosti Full-time
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA07 Student s poruchou autistického spektra Full-time
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA06 Student s psychickým onemocněním Full-time
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA14 Student se sluchovým postižením Full-time
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA05 Student se specifickými poruchami učení Full-time
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA13 Student se zrakovým postižením Full-time

Privacy settings

Allow all cookies More info