Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 268
Number The name of the programme Form Action
U802W006 Poznávání asijské kultury všemi smysly Combined
D6PDW270 Práce s "nestandardním" typem žáků Combined
D6PDW271 Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ Combined
U4HMW001 Pracovní právo v praxi UP Combined
D6PDW276 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího zaměstnance Combined
U607W001 Pravidla a plánování vědecké kariéry - co je dobré vědět hned od začátku pro dokorand(k)y, případně i postdoktorand(k)y Combined
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Combined
U4HMW005 Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky Combined
Z201W006 Pre-Physiotherapy Full-time
U4VKW054 Prezentační dovednosti Combined
F2ECW031 Příprava studijních opor pro kombinované studium Full-time
F7PKW009 Přípravný kurz pro bakalářské studium ATP na anglistice FF UP Full-time
F7PKW003 Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP Full-time
F7PKW010 Přípravný kurz pro první ročníky bakalářských programů Katedry obecné lingvistiky Full-time
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
Z701W004 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Intenzivní péče v porodní asistenci Full-time
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Full-time
F7PK00 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Full-time
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Combined
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Combined
D6PDW140 Přírodní materiál - PEDIG Combined
R502W015 Proč a jak (se) učit o změně klimatu Full-time
U605W007 Professional Learning Community (PLC) Part-time
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Combined
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Full-time
U4HMW007 Projektové řízení na UP Combined
U4VKW008 Projektový management Combined
D6PDW268 Psaní všemi deseti prsty Combined
F9KBW001 Psychology Combined
F9PBW001 Psychology Full-time
F9PNW001 Psychology Full-time
F9KNW001 Psychology Combined
R901WD04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WD04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WD03 Qualification Course for Teachers of Descriptive Geometry Combined
R901WD03 Qualification Course for Teachers of Descriptive Geometry Combined
R901WD05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WD05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WD06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WD06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WD01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info