Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Základy programování v Pythonu
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Účastníci kurzu se seznámí se základy strukturovaného programování v jazyce Python. Kurz, který je zaměřen především na algoritmizaci, bude probíhat formou přednášek a praktických cvičení. Na přednáškách budou prezentována klíčová témata ze základů programování: proměnná, typ proměnné, podmínky, cykly, funkce. Na cvičeních, které následují vždy po tematickém celku, si účastníci vyzkouší řešení drobných programátorských úkolů, které jsou koncipovány tak, aby je bylo možné snadno zařadit do výuky na středních školách.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy programování v jazyce Python tak, aby jej bylo možné zařadit do výuky na středních školách.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Trnečka Martin, RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info