Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 269
Number The name of the programme Form Action
L102W010 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W001 Lifelong Education Study Programmes Combined
L101W002 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W038 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W030 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W040 Lifelong Education Study Programmes Combined
L102W019 Lifelong Education Study Programmes Combined
U4VKW069 Linux pro běžného uživatele začátečníka Combined
PM0104 LL.M. International and European Law Full-time
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Combined
R502W027 LOUIS - výuka přenositelných kompetencí Full-time
U4HMW008 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka - Hodnotící rozhovory Combined
U4HMW009 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka II. - Zásady zdravé komunikace v náročných situacích Combined
U4HMW010 Manažerské kompetence vedoucího pracovníka III. - Stres, syndrom vyhoření a psychohygiena Combined
L701W001 Medicína trochu jinak Full-time
F501W026 MeDiGram: Didaktický seminář filmové a AV výchovy aneb Myslet v souvislostech Full-time
F501W029 MeDiGram: Jak filosofovat filmem? Full-time
F501W025 MeDiGram: Jak popularizovat vědu filmem? Full-time
F501W030 MeDiGram: Jak s dětmi točit filmy? Full-time
F501W027 MeDiGram: Podcasting jako moderní edukační nástroj pro předměty kurikula střední školy Full-time
F501W028 MeDiGram: Vlastními slovy/In their own words aneb Podcasty o české historii Full-time
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
F501W022 Mezikulturní interakce a komunikace - Ukrajina a Česká republika Full-time
U4TCW003 Microsoft Office Excel - logické operace a datové nástroje Combined
U4TCW004 Microsoft Office Excel - seznámení s programem, formátování a vkládání objektů pro začátečníky Combined
U4TCW001 Microsoft Office Outlook - jak efektivně využívat emailového klienta Combined
U4TCW006 Microsoft Windows 10 - tipy, triky a klávesové zkratky Combined
R501W035 Moderní HTML a CSS Combined
D6PDW199 Můj hrdina - práce s literaturou ve výuce na 2. stupni ZŠ Combined
U4VKW055 Na co si dát pozor v psaném projevu Combined
U4HMW002 Nábor a výběr zaměstnanců (OTM-R systém - zavádění pravidel dle HR Award do norem a procesů na UP) Combined
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
U4VKW056 Nové možnosti publikování v open access - smlouvy Read & Publish ad. Combined
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
D6PDW275 Odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení za BOZP pracovnělékařské služby ve školství Combined
U4VKW057 Open Science - východiska, možnosti, perspektivy Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
R502W007 Plagiátorství, jak číst výstupy Full-time
R502W008 Plagiátorství, jak číst výstupy (pro garanty studijních programů) Full-time
U4VKW067 Počítačová grafika teoreticky - přehled znalostí od základů Combined
R501W045 Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce) Combined
D6PDW193 Pohádky o zvířatech Combined
R501W028 Polymerní materiály ve výuce chemie Combined
U4VKW058 Poskytování laické první pomoci ve výuce i mimo ni Combined
D6PDW225 Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek Combined
U4HMW003 Povinnosti vedoucího pracovníka UP (Vybrané oblasti řízení lidských zdrojů) Combined
U802W015 Poznávání asijské kultury Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info