Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 205
Number The name of the programme Form Action
Z9N1W008 Organizace a řízení ve zdravotnictví - CŽV - kombinovaná forma Combined
Z9N1W006 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - kombinované Combined
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Full-time
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Full-time
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
Z601W005 Invazivní vstupy do cévního řečiště a jejich využití v PNP Full-time
Z601W004 Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
Z201W009 Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty Full-time
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Full-time
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Combined
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Combined
U601W018 Energetika budoucnosti Combined
U601W017 Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie Combined
U601W016 Fakta o klimatické změně a její řešení Combined
U4VKW086 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Combined
U4VKW077 Škola finanční gramotnosti II. Combined
U4VKW070 Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Combined
U4VKW062 Lektorské a rétorické dovednosti Combined
U4VKW061 Stres, syndrom vyhoření a prevence II. část Combined
U4VKW060 Stres, syndrom vyhoření a prevence I. část Combined
U4PGW005 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Full-time
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Part-time
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Part-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
T9T402 Trenér basketbalu I Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
T9T225 Školení instruktorů mažoretek II. třídy Combined
T9T218 Badminton - licence B Combined
T9T217 Stolní tenis - licence B Combined
T9T215 Ragby - licence B Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
T9T210 Házená - licence B Combined
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9MN02 Analýza pohybu Combined
T9KL01 Základní školní lyžování žáků s tělesným postižením Combined
T7PK74 Gymnastická přípravka Full-time
T7PK73 Konzultační den uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního oboru fyzioterapie Full-time
T7PK72 Konzultační den uchazečů o studium bakalářského studijního oboru fyzioterapie Full-time

Privacy settings

Allow all cookies More info