Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 128
Číslo Název programu Forma Akce
U4HMW002 Nábor a výběr zaměstnanců (OTM-R systém - zavádění pravidel dle HR Award do norem a procesů na UP) Kombinovaná
L102W005 Novinky v chirurgii Kombinovaná
L102W001 Novinky z radiologie Kombinovaná
R502W006 Obecná didaktika Prezenční
Z701W005 Odborná angličtina Prezenční
L102W017 Onkourologie 2 Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
R502W008 Plagiátorství, jak číst výstupy (pro garanty studijních programů) Prezenční
R502W007 Plagiátorství, jak číst výstupy (pro začínající akademiky) Prezenční
U4IAW021 Podávání a přijímání kritiky (v procesu výuky) Prezenční
R501W045 Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce) Kombinovaná
R501W028 Polymerní materiály ve výuce chemie Kombinovaná
U4HMW003 Povinnosti vedoucího pracovníka UP (Vybrané oblasti řízení lidských zdrojů) Kombinovaná
U802W006 Poznávání asijské kultury všemi smysly Kombinovaná
U4HMW001 Pracovní právo v praxi UP Kombinovaná
U4HMW005 Právo a veřejná VŠ - obecný úvod pro ne-právníky Kombinovaná
L102W010 Předatestační kurz klinická onkologie Kombinovaná
L102W021 Předatestační kurz vnitřní lékařství Kombinovaná
L102W032 Předatestační test Dermatovenerologie Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
D6PD19 Přípravný kurz k rigorózní práci Kombinovaná
F7PKW009 Přípravný kurz pro bakalářské studium ATP na anglistice FF UP Prezenční
F7PKW003 Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP Prezenční
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Prezenční
Z701W004 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Intenzivní péče v porodní asistenci Prezenční
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Prezenční
F7PK01 Přípravný kurz pro zájemce o studium obecné lingvistiky Prezenční
F7PK00 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Prezenční
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PDW140 Přírodní materiál - PEDIG Kombinovaná
R502W015 Proč a jak (se) učit o změně klimatu Prezenční
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Kombinovaná
L102W040 Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
U4PGW003 Seminář Proof Of Concept Prezenční
WM20301 Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi Kombinovaná
T9KL09 Sjezdové lyžování osob se speciálními potřebami Kombinovaná
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Kombinovaná
U4PGW004 Školení komercializace Prezenční
R901WS04 Souběžné doplňující studium učitelství biologie Kombinovaná
R901WS03 Souběžné doplňující studium učitelství chemie Kombinovaná
R901WS05 Souběžné doplňující studium učitelství environmentální výchovy Kombinovaná
R901WS02 Souběžné doplňující studium učitelství fyziky Kombinovaná
R901WS06 Souběžné doplňující studium učitelství geografie Kombinovaná
R901WS01 Souběžné doplňující studium učitelství matematiky Kombinovaná
U4HMW006 Strategické řízení na UP Kombinovaná
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Kombinovaná