Přihlášení na program CŽV

Filtr
Zrušit filtr
Počet nalezených záznamů: 23
Číslo Název programu Forma Akce
U605W002 Academy for International Officers: Creating an International Campus Distanční
U605W003 Training for academics: Teaching International Classroom Distanční
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW068 Arduino I - seznámení s patformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Kombinovaná
D6PDW068 Arduino I - seznámení s patformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW074 Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce Kombinovaná
D6PDW065 Individuální konzultační kurz k rigorózní práci Kombinovaná
D6PDW090 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga Kombinovaná
D6PDW114 Kurz pro začínající učitele Kombinovaná
D6PDW115 Kurz sdílení a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem Kombinovaná
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PD29 Kompozice ve fotografii Kombinovaná
D6PDW129 Gymnastika mozku ve výuce Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Prezenční
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Prezenční
U60303 Student s poruchou autistického spektra - kurz pro studenty UP Prezenční
U60305 Student s omezením hybnosti - kurz pro studenty UP Prezenční
U603W012 Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením - kurz pro studenty UP Prezenční
U603W013 Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP (prezenční). Prezenční