Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 128
Číslo Název programu Forma Akce
D2PD18 Biologie - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D5PD40 Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení Kombinovaná
D6PD19 Přípravný kurz k rigorózní práci Kombinovaná
D6PD29 Kompozice ve fotografii Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Kombinovaná
D6PDW090 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga Kombinovaná
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PDW129 Gymnastika mozku ve výuce Kombinovaná
D6PDW129 Gymnastika mozku ve výuce Kombinovaná
D6PDW138 Aranžování květin pro začátečníky Kombinovaná
D6PDW140 Přírodní materiál - PEDIG Kombinovaná
D6PDW141 Černý drát pro tvoření z přírodního materiálu Kombinovaná
D6PDW142 Lektor cizích jazyků - rady a náměty do výuky online Kombinovaná
D6PDW143 Kompetence leadera úspěšné školy - Vedení pedagogického týmu Kombinovaná
F2ECW010 Cestou vlastního rozvoje (vzdělávací výcvik pro VŠ pedagogy) Prezenční
F50102 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F7PK00 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Prezenční
F7PK01 Přípravný kurz pro zájemce o studium obecné lingvistiky Prezenční
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Prezenční
F7PKW003 Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP Prezenční
F7PKW009 Přípravný kurz pro bakalářské studium ATP na anglistice FF UP Prezenční
L101W001 Lékařská první pomoc Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
L102W001 Novinky z radiologie Kombinovaná
L102W005 Novinky v chirurgii Kombinovaná
L102W010 Předatestační kurz klinická onkologie Kombinovaná
L102W016 Základy patologie Kombinovaná
L102W017 Onkourologie 2 Kombinovaná
L102W021 Předatestační kurz vnitřní lékařství Kombinovaná
L102W032 Předatestační test Dermatovenerologie Kombinovaná
L102W035 Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické operace Kombinovaná
L102W038 EKG kurz (e-learning) Kombinovaná
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
L102W040 Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
L701W001 Medicína trochu jinak Prezenční
L701W001 Medicína trochu jinak Prezenční
M20210 Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část Prezenční
M70002 Kurz duchovního doprovázení Kombinovaná