Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 205
Number The name of the programme Form Action
T7PK72 Konzultační den uchazečů o studium bakalářského studijního oboru fyzioterapie Full-time
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Part-time
D6PDW266 Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků /nejen/ se SVP - možnosti a výzvy Combined
F9PBW016 Journalism Full-time
D6PDW310 Jóga jako forma psychohygieny a její využtí v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Combined
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Combined
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Full-time
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Combined
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time
D6PDW247 Jak psát pohádky pro děti Combined
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Part-time
D6PDW308 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ Combined
D6PDW307 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ Combined
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
R501W025 Islám, islámský fundamentalismus a islamismus Combined
Z601W005 Invazivní vstupy do cévního řečiště a jejich využití v PNP Full-time
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Combined
T9T210 Házená - licence B Combined
T7PK74 Gymnastická přípravka Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
U601W016 Fakta o klimatické změně a její řešení Combined
M70501 Evangelizace a média Full-time
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Full-time
F9PBW008 English Philology Full-time
U601W018 Energetika budoucnosti Combined
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
F9PBW029 Ekonomicko-manažerská studia-Anglická filologie Full-time
M70002 Duchovní doprovázení Combined
F9PBW030 Divadelní studia-Filmová studia Full-time
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W003 Didaktika chemie I Full-time
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Full-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Full-time
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Full-time
R501W047 Biochemie kolem nás Combined
F700W009 Biblická hebrejština 1 v CŽV Full-time
T9T218 Badminton - licence B Combined
F9PNW006 Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura Full-time
F9KBW003 Archeology Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info