Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 244
Number The name of the programme Form Action
U4VKW078 Zpětná vazba a komunikační techniky Combined
Z9N1W006 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - CŽV - kombinované Combined
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Combined
D6PDW279 Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ Combined
U4VKW070 Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Combined
R501W037 Základy programování v Pythonu Combined
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Combined
U4PAW031 Základy českého znakového jazyka Full-time
R501W031 Základy algoritmizace Combined
R501W039 Základy 3D tisku Combined
P20001 Základní výcvik v mediaci Full-time
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Combined
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Combined
U4VKW084 Well-being ve vysokoškolském prostředí. Combined
D6PDW285 Vývoj hry dítěte Combined
R501W018 Výuka zeměpisu s vlastními mapami Combined
R501W048 Výuka s infografikami Combined
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Full-time
R501W027 Voda, základ života Combined
R501W034 Vizuální programovací jazyky Combined
R501W049 Video ve výuce Combined
M90004 Večerní studium spirituality I Combined
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi problémovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Full-time
R501W036 Úvod do počítačových sítí Combined
D6PDW265 Úvod do alternativní a augmentativní komunikace /AAK/ Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
U4VKW080 Umělá inteligence ve výuce a vzdělávání Combined
R201WR02 Učitelství geografie pro SŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined
D6PDW262 Učitelská profese v minulosti a dnes Combined
D6PDW297 Učíme se v přírodě (2. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
R501W029 Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu Combined
T9T402 Trenér basketbalu I Combined
U4VKW047 Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Combined
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Combined
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Combined
D6PDW246 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Combined
D6PDW277 Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství Combined
F501W034 Světy v obrázcích - Použití komiksu při výuce literatury, dějepisu a OV Full-time
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
U60310 Student se zrakovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA13 Student se zrakovým postižením Full-time
U60301 Student se specifickými poruchami učení - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA05 Student se specifickými poruchami učení Full-time
U60311 Student se sluchovým postižením - kurz pro studenty UP Full-time
U4PA14 Student se sluchovým postižením Full-time
U60302 Student s psychickým onemocněním - kurz pro studenty UP Full-time

Privacy settings

Allow all cookies More info