Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 268
Number The name of the programme Form Action
U601W013 Zpátky na zem: východiska klimatické krize bez růžových brýlí Combined
Z301W001 Zdravotník zotavovacích akcí Full-time
U4HMW004 Zaměstnávání zahraničních pracovníků na UP Combined
L701W005 Základy výživy pro zdravotníky Full-time
U4VKW070 Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Combined
R501W037 Základy programování v Pythonu Combined
U4IAW041 Základy práce v grafickém editoru - příprava bitmapové grafiky pro publikování Full-time
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Combined
U4PAW031 Základy českého znakového jazyka Full-time
R501W039 Základy 3D tisku Combined
P20001 Základní výcvik v mediaci Full-time
T9KS22 Základní snowboarding - instruktor Combined
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Combined
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Full-time
M20210 Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část Full-time
M20212 Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky Combined
T9KV21 Vodní turistika a rafting - instruktor školní vodní turistiky Combined
R501W027 Voda, základ života Combined
R501W034 Vizuální programovací jazyky Combined
D6PDW198 Vedeme děti ke knihám - hravě a zábavně Combined
M90003 Večerní studium spirituality II Combined
R501W036 Úvod do počítačových sítí Combined
D6PDW265 Úvod do alternativní a augmentativní komunikace /AAK/ Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
U800Z1 Univerzita 3. věku - Základní kurz Combined
R201WR02 Učitelství geografie pro SŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined
D6PDW262 Učitelská profese v minulosti a dnes Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
U605W003 Training for academics: Teaching International Classroom Part-time
U4VKW047 Tipy a triky pro prezentaci v angličtině Combined
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Combined
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Combined
D6PDW246 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Combined
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Combined
D6PDW267 Svět médií: základy pro jeho pochopení a využití Combined
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 Vyhl. 317//2005 Sb. Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
U607W004 Stres, syndrom vyhoření, psychohygiena pro doktorandy Combined
U4VKW060 Stres, syndrom vyhoření a prevence I. část Combined
M20213 Stres a jak mu čelit Combined
U4HMW006 Strategické řízení na UP Combined
U4VKW068 Správa souborů - jak si udržet pořádek v počítači Combined
D6PDW273 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Combined
D6PDW224 Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka Combined
D6PDW194 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info