Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 205
Number The name of the programme Form Action
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
T7PK74 Gymnastická přípravka Full-time
T7PK72 Konzultační den uchazečů o studium bakalářského studijního oboru fyzioterapie Full-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Full-time
F501W036 Letní škola bohemistiky Full-time
U4PGW005 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Full-time
P20001 Základní výcvik v mediaci Full-time
F70033 Letní škola numismatiky Full-time
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Full-time
P90004 Law Full-time
F501W033 MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé Full-time
F501W035 MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti Full-time
F501W032 MeDiGram: V novinářské kuchyni aneb Od události ke zprávě Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Full-time
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Full-time
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Full-time
F9PNW001 Psychology Full-time
F9PBW001 Psychology Full-time
F9PNW006 Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura Full-time
P90003 Law in Public Administration Full-time
F9PBW029 Ekonomicko-manažerská studia-Anglická filologie Full-time
F9PBW008 English Philology Full-time
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Full-time
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Full-time
M70501 Evangelizace a média Full-time
Z201W009 Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty Full-time
F9PBW030 Divadelní studia-Filmová studia Full-time
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Full-time
F700W009 Biblická hebrejština 1 v CŽV Full-time
F700W003 Moderní hebrejština pro začátečníky 1 Full-time
F9PBW004 Korean for Business Full-time
M70502 Krizová komunikace a etika Full-time
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Full-time
R502W030 Lektorské dovednosti I Full-time
F2ECW033 Pravopis/psaní úředních dokumentů a e-mailová dokumentace Full-time
R502W031 Lektorské dovednosti II Full-time
L701W002 Přípravný seminář z fyziky Full-time
L701W003 Přípravný seminář z chemie Full-time
R502W032 AI for teaching Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Full-time
Z601W005 Invazivní vstupy do cévního řečiště a jejich využití v PNP Full-time
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Full-time
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time

Privacy settings

Allow all cookies More info