Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 205
Number The name of the programme Form Action
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R903W001 Newton Combined
T7PK72 Konzultační den uchazečů o studium bakalářského studijního oboru fyzioterapie Full-time
T7PK73 Konzultační den uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního oboru fyzioterapie Full-time
T7PK74 Gymnastická přípravka Full-time
T9KL01 Základní školní lyžování žáků s tělesným postižením Combined
T9MN02 Analýza pohybu Combined
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Combined
T9T210 Házená - licence B Combined
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Combined
T9T215 Ragby - licence B Combined
T9T217 Stolní tenis - licence B Combined
T9T218 Badminton - licence B Combined
T9T225 Školení instruktorů mažoretek II. třídy Combined
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Combined
T9T402 Trenér basketbalu I Combined
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Part-time
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Part-time
U4CCW003 Projektování kurikula Part-time
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Part-time
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Part-time
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Part-time
U4PGW005 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Full-time
U4VKW060 Stres, syndrom vyhoření a prevence I. část Combined
U4VKW061 Stres, syndrom vyhoření a prevence II. část Combined
U4VKW062 Lektorské a rétorické dovednosti Combined
U4VKW070 Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Combined
U4VKW077 Škola finanční gramotnosti II. Combined
U4VKW086 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Combined
U601W016 Fakta o klimatické změně a její řešení Combined
U601W017 Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN a klimatická diplomacie Combined
U601W018 Energetika budoucnosti Combined
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Combined
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Combined
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Full-time
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Full-time
Z201W009 Odborná anglická nomenklatura pro fyzioterapeuty Full-time
Z601W004 Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
Z601W005 Invazivní vstupy do cévního řečiště a jejich využití v PNP Full-time
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Full-time
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Full-time
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W001 Fyzioterapie - CŽV Full-time
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Full-time
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info