Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 269
Number The name of the programme Form Action
D2PD18 Biologie - učitelství pro SŠ Combined
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Combined
D6PD29 Kompozice ve fotografii Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 Vyhl. 317//2005 Sb. Combined
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Combined
D6PDW090 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga Combined
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Combined
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Combined
D6PDW129 Gymnastika mozku ve výuce Combined
D6PDW138 Aranžování květin pro začátečníky Combined
D6PDW138 Aranžování květin pro začátečníky Combined
D6PDW140 Přírodní materiál - PEDIG Combined
D6PDW174 Kurz první pomoci Combined
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Combined
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Combined
D6PDW193 Pohádky o zvířatech Combined
D6PDW194 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Combined
D6PDW198 Vedeme děti ke knihám - hravě a zábavně Combined
D6PDW199 Můj hrdina - práce s literaturou ve výuce na 2. stupni ZŠ Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
D6PDW203 Jak na hravou angličtinu v mateřské škole Combined
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Combined
D6PDW216 Jak učit POLY v mateřské škole Combined
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Combined
D6PDW224 Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka Combined
D6PDW225 Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek Combined
D6PDW229 Jak prakticky na polovodiče se žáky ZŠ Combined
D6PDW230 Hrátky s kapalinami a plyny Combined
D6PDW231 Hrátky s teplem Combined
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Combined
D6PDW242 Rituály spokojené třídy (pro mateřské školy) Combined
D6PDW243 Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ) Combined
D6PDW246 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Combined
D6PDW247 Jak psát pohádky pro děti Combined
D6PDW248 Hrdina a zloduch (práce s literaturou na 1. stupni ZŠ) Combined
D6PDW251 Abaku - metoda výuky početních dovedností Combined
D6PDW252 Jóga - hrátky v mateřské škole Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info