Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 244
Number The name of the programme Form Action
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
D6PDW068 Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení Combined
D6PDW107 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení Combined
D6PDW118 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů Combined
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Combined
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Combined
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Combined
D6PDW194 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Combined
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Combined
D6PDW216 Jak učit POLY v mateřské škole Combined
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Combined
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Combined
D6PDW224 Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka Combined
D6PDW225 Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek Combined
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Combined
D6PDW243 Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ) Combined
D6PDW246 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Combined
D6PDW247 Jak psát pohádky pro děti Combined
D6PDW252 Jóga - hrátky v mateřské škole Combined
D6PDW253 Jóga a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Combined
D6PDW255 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školy Combined
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Combined
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Combined
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Combined
D6PDW261 3D tisk - tiskárny, tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně Combined
D6PDW262 Učitelská profese v minulosti a dnes Combined
D6PDW263 Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Combined
D6PDW264 AAK - technické pomůcky a programová podpora Combined
D6PDW265 Úvod do alternativní a augmentativní komunikace /AAK/ Combined
D6PDW266 Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků /nejen/ se SVP - možnosti a výzvy Combined
D6PDW270 Práce s "nestandardním" typem žáků Combined
D6PDW271 Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ Combined
D6PDW273 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Combined
D6PDW275 Odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení za BOZP pracovnělékařské služby ve školství Combined
D6PDW277 Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství Combined
D6PDW279 Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ Combined
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Combined
D6PDW284 Micro:bit - vstupní brána do moderních technologií Combined
D6PDW285 Vývoj hry dítěte Combined
D6PDW286 Jak na...adaptaci dítěte v mateřské škole Combined
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Combined
D6PDW288 Jak na... občanku na ZŠ Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info