Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
The name of the programme:
Student se specifickými poruchami učení
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je zaměřen na popis studenta se specifickými poruchami učení (SPU), projevy a specifické potíže při VŠ studiu a nabídku služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty se specifickými poruchami učení.
Educational objectives of the programme:
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: - projevy SPU a specifické potíže studentů při zpracování a realizaci čtené, psané a mluvené řeči během VŠ studia, - specifické potřeby a možnosti podpory během studia.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Graduate’s profile:
Absolvent získá základní informace o specifikách studentů se specifickými poruchami učení (SPU) a specifikách práce s nimi, nabídce služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami nejen pro studenty se SPU.
Programme guarantor:
Pastieriková Lucia, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info