Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - pedagogické kompetence
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí u akademických pracovníků.
The name of the programme:
Student s poruchou autistického spektra
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je zaměřen na popis studenta s poruchou autistického spektra (PAS), specifika komunikace a práce s nimi, specifické potřeby a nabídku služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty s PAS.
Educational objectives of the programme:
Poskytnutí základních informací z následovných oblastí: " symptomatologie poruch autistického spektra (s důrazem na Aspergerův syndrom); " důsledky promítající se do výuky a sociálního kontaktu; " doporučení pro práci se studentem s PAS; " návrhy na organizaci výuky.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro akademické a neakademické pracovníky UP (odborné asistenty, asistenty, lektory, referentky studijních oddělení, pracovníky Knihovny UP, pracovníky Správy kolejí a menz UP).
Graduate’s profile:
Absolvent získá základní informace o specifikách studenta s PAS a specifikách práce s nimi, o zásadách komunikace s klientelou s PAS a nabídce služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami nejen pro studenty s PAS.
Programme guarantor:
neuveden
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info