Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Tematické kurzy
Educational objectives of the group of programmes:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
The name of the programme:
Fakta o klimatické změně a její řešení
Focus of the LLL programme:
on the interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Aby byla diskuse o klimatické změně věcná, kultivovaná a vůbec smysluplná, je dobré ji založit na vědeckých poznatcích a ověřených datech. I proto vznikl portál Fakta o klimatu, jehož zakladatel a ředitel Ondráš Přibyla k?nám již podruhé zavítá a bude se věnovat tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace.
Educational objectives of the programme:
Účastníci získají základní přehled o problematice klimatické změny skrze data a datové vizualizace.
Required prerequisites:
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent získá přehled o problematice klimatické změny prostřednictvím datové vizualizace.
Programme guarantor:
Huňková Zuzana
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info