Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Self-management a efektivní využití času
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Sebeřízení je nezbytným předpokladem k optimální pracovní produktivitě, motivaci, ale také vyváženosti mezi pracovním a osobním životem. Jeho nezbytnou součástí je time-management. Kvalitním sebeřízením je možné využívat čas efektivně a vytvářet tak prostor pro regeneraci a vysokou motivaci k práci. Obsahem semináře jsou jednotlivé metody a techniky sebeřízení vedoucí k vyšší efektivitě práce.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je, aby účastníci získali dovednosti jako jsou sebekoučování, efektivní stanovování cílů a priorit, sebemotivace, organizace práce a času.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent získá dovednosti sebeřízení, v jejichž důsledku bude umět efektivně pracovat nejen s časem, ale také s cíli organizace a se svými osobními cíli.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info