Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Well-being ve vysokoškolském prostředí.
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
S narůstajícím každodenním stresem a pracovní zátěží univerzitních zaměstnanců v moderní společnosti vzrůstá také paralelně zájem o budování well-beingu a duševního zdraví pedagogů a vysokoškolských pracovníků. Výzkumy v posledních dvaceti letech upozorňují na silnou souvislost dobrého well-beingu pracovníků a prosperity celé organizace. Jednoduše řečeno, spokojený a zdravý pracovník je také výkonný pracovník. A každá dobrá organizace rozumí tomu, že její úspěch začíná u well-beingu jejích zaměstnanců. Univerzity po celém světě zaznamenávají u svých zaměstnanců zvýšený zájem o péči o duševní zdraví a samy chtějí jejich well-being aktivně podporovat. V úvodu setkání se seznámíme s aktuálním stavem well-beingu na pracovišti u nás i ve světě a budeme pokračovat společným vydefinováním toho, co well-being vlastně je. Seznámíme se s jednoduchými možnostmi měření well-beingu v prostředí univerzity, s výsledky hodnocení well-beingu vysokoškolských pracovníků a s výhodami, které dobrá psychická pohoda přináší zaměstnancům vysokých škol. V závěru setkání se podíváme společně na to, co v oblasti podpory zdraví zaměstnanců přináší věda, a co nám podle novodobé teorie well-beingu pomáhá generovat naši spokojenost. Uvedeme si praktická doporučení vědy k tomu, co v našem každodenním životě dělat častěji a čemu se naopak vyhýbat, abychom si dlouhodobě udrželi náš well-being.
Educational objectives of the programme:
Seznámit účastníky s aktuálním stavem well-beingu u nás i v zahraničí, představit jednoduché možnosti měření well-beingu v prostředí univerzity a ukázat výhody, které dobrá psychická pohoda přináší zaměstnancům vysokých škol.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent chápe pojem well-being, je seznámen s aktuálním stavem well-beingu u nás i v zahraničí, chápe jeho důležitost a je obeznámen s tím, co nám podle novodobé teorie well-beingu pomáhá generovat naši spokojenost. Zná praktická doporučení, jak si well-being dlouhodobě udržet.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info