Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Počítačová grafika teoreticky - přehled znalostí od základů
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz má za cíl seznámit účastníky s teoretickými znalostmi a informacemi nutnými pro práci s počítačovou grafikou. Je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozích zkušeností a mírně pokročilé. Je koncipován jako první část ze série kurzů zaměřených na počítačovou grafiku. Na teoretický základ tohoto kurzu navazují prakticky zaměřené kurzy bitmapové a vektorové grafiky. Zájemcům o kurz bitmapové a vektorové grafiky je proto doporučeno tento kurz absolvovat právě za účelem získání znalostí nutných pro praktické kurzy. 1. Bitmapová a vektorová grafika, rozdíly, oblast využití. 2. Reprezentace obrazu a barev. Barevné modely a rozdíly mezi nimi. Úpravy barev. 3. Datové formáty pro uložení obrazu a jak se od sebe liší. Volba vhodného formátu podle účelu využití grafiky. 4. Software pro práci s grafikou - prohlížeče, editory, správce fotek, speciální software. 5. Hardwarové vybavení počítačového grafika. Zásady a úskalí při použití grafických hardwarových zařízení - skener, tiskárna, projektor. 6. Okénko digitální fotografie - náhled do terminologie, žánrů, postupů, technika a vybavení. 7. Zásady a doporučení při přípravě grafického obsahu pro potřeby prezentace či publikace. Teoretické informace budou lektorem průběžně demonstrovány na krátkých praktických příkladech.
Educational objectives of the programme:
Seznámení účastníků s bitmapovou a vektorovou počítačovou grafikou. Porozumění grafice od fyzikálních základů přes technologie po výstupní data. Kvalitativní zvýšení úrovně práce s grafickým obsahem dokumentů.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent bude rozumět rozdílům mezi bitmapovou a vektorovou počítačovou grafikou. Porozumí fyzikálnímu pozadí i technickému řešení reprezentace barev v záznamových, zobrazovacích a tiskových zařízeních. Bude seznámen se způsobem vytváření, získávání a uchovávání digitálního obrazu. Zvládne rozlišit různé datové typy (formáty) bitmapové grafiky (obrázky, fotografie) a zvolit vhodný typ k použití pro daný případ. Získá zběžný přehled o softwaru pro práci s grafikou a bude se orientovat v hardwarových grafických zařízeních. Bude obeznámen s principy a úskalími při přípravě grafického obsahu pro prezentaci či publikaci.
Programme guarantor:
Raus Martin, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info