Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Hlasové ladění aneb tělo - hlas - slovo - text
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Hlas je jeden z nástrojů, kterým se vyjadřujeme. Intenzita, tón a pevnost našeho hlasu nesou spoustu významů a emocí. Hlas vzniká uvnitř těla, jeho podoba a kondice úzce souvisí s dechem a celkovým stavem těla. Během workshopu se budeme věnovat hlasu v těle, péči o něj, dostaneme se k technice řeči, rozmluvíme se a vyzkoušíme si mluvní a hlasovou práci s textem s použitím metod a zákonitostí jevištní mluvy, které pak aplikujeme do běžné komunikace. Workshop bude praktický, veškeré techniky budeme zkoušet na vlastní kůži. Proto doporučuji pohodlné oblečení, obuv a pití.
Educational objectives of the programme:
Pochopit hlas jako vyjadřovací nástroj, využít tělo k tvorbě hlasu, osvojit si techniky mluvy.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent si osvojí poznatky o hlasu, seznámí se s hlasovou hygienou a bude obeznámen se zákonitostmi jevištní mluvy, které bude schopen aplikovat do běžné komunikace.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info