Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Zpětná vazba a komunikační techniky
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kolikrát jsme si vyslechli nepříjemné hodnocení své práce, ve škole, v práci, doma. Kolikrát jsme sami stáli před povinností sdělit někomu, že neprošel pohovorem / jeho výkon nebyl dostatečný atd. Formulace tzv. zpětné vazby, resp. dovednost konstruktivní zpětné vazby, je více než důležitá. Jednou větou dokážeme člověka buď motivovat k další práci, anebo zablokovat. Mluvená i psaná zpětná vazba má svá pravidla, tedy se dá naučit a zdokonalovat. Naším cílem bude trénink poskytovaní zpětné vazby, budeme se snažit formulovat negativní hodnocení a kritiku tak, abychom nepůsobili arogantně a povýšeně, zároveň dokázali pojmenovat nedostatky a podpořit hodnoceného. Okrajově se také dotkneme virtuální komunikace , tzv. ghostování a stručně psaných zpětných vazeb.
Educational objectives of the programme:
Poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a pozitivně motivovat.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent zná pravidla poskytování konstruktivní zpětné vazby, zvládá formulovat i negativní hodnocení způsobem, který hodnoceného motivuje, ale nezablokuje v další práci.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info