Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Škola finanční gramotnosti I.
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými aktuálními tématy vztahujícími se k osobním financím. Kurz bude rozdělen na tři bloky, přičemž pozornost bude věnována: 1. Úrovni finanční gramotnosti obyvatel ČR a nejčastějším problémům v oblasti osobních financí 2. Tématu inflace, která nás aktuálně velmi tíží 3. Důchodovému systému v ČR a souvisejícím finančním produktům
Educational objectives of the programme:
Vzdělávacím cílem programu je napomoci ke zvýšení finanční gramotnosti posluchačů cestou vysvětlení principů, zákonitostí a vztahů, které tvoří oblast osobních financí. Cílem programu je rovněž přispět k lepší orientaci posluchačů v měnícím se prostředí finančního trhu.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent kurzu rozumí základním principům osobních financí a orientuje se ve změnách v nastavení vybraných finančních produktů a služeb.
Programme guarantor:
Kročil Ondřej, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info