Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Co říkám, když nemluvím aneb neverbální komunikace
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Stojíme, jdeme, tváříme se, gestikulujeme, směřujeme pohled. Nemluvíme a přesto komunikujeme. Neverbální komunikace neboli řeč těla může často vyjádřit víc než slova. Postojem, výrazem a gestem, pozicí rukou a nohou dáme najevo autoritu, vstřícnost, zájem i nezájem. Ale tělo na nás také může leccos prozradit -náladu, stav, emoce, stud, nervozitu, tělem děláme první dojem. V rámci workshopu si ukážeme, jakým způsobem můžeme svému okolí říct to, co chceme, ještě před tím, než promluvíme. Budeme také hledat zdroje nervozity a nejistoty a zkusíme najít způsoby, jak je zvládnout. Workshop bude praktický, veškeré techniky budeme zkoušet na vlastní kůži. Proto doporučuji pohodlné oblečení, obuv a pití.
Educational objectives of the programme:
Pochopit tělo jako vyjadřovací nástroj a jeho způsoby komunikace, osvojit si pomocné techniky pro sebevědomé vystupování a zmírnění nervozity.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent bude lépe chápat své tělo jako vyjadřovací nástroj, bude mít osvojeny pomocné techniky pro sebevědomé vystupování a zmírnění nervozity.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info