Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Asertivní komunikace v mezilidských vztazích
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je zaměřen na nácvik asertivní komunikace. Účastníci se seznámí se základními pravidly asertivní komunikace, která umožňuje řešit otevřeně krizové situace, konflikty nebo se vhodně vymezit. Pozornost věnujeme také vhodnému vyjadřování pozitivní aserce vůči druhým. V programu se účastníci naučí rozlišit mezi asertivitou a nežádoucími typy komunikace. Dozví se, jak se asertivní komunikaci naučit a jak ji používat ve svůj prospěch na pracovišti i mimo něj.
Educational objectives of the programme:
Účastník programu se naučí: " Co je a není asertivní komunikace " Jaký je rozdíl mezi asertivitou a konfrontací " Jaké typy komunikace jsou neefektivní či nežádoucí " Používání základních pravidel asertivní komunikace " Jak lze použít asertivitu jako prostředek ke zdravějšímu pracovnímu prostředí (vymezení hranic, zdravá sebeobrana proti patologickým jevům na pracovišti jako mobbing, bossing, sexuální obtěžování, vhodné způsoby vyjadřování přízně aj.)
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Účastník kurzu si osvojí základní pravidla asertivity. Naučí se rozlišovat mezi asertivním a agresivním či pasivním stylem komunikace. Nabyté dovednosti absolventovi pomohou lépe komunikovat ve svém zájmu. Účastník bude mít možnost zpracovat si vlastní situaci.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info