Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Lektorské a rétorické dovednosti
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je zaměřen na tři základní kompetence vyučujícího/lektora - komunikační a rétorické, osobnostní a odborné. Akcentována bude verbální, paraverbální a neverbální komunikace lektora či přednášejícího na konferenci.
Educational objectives of the programme:
Zprostředkovat poznatky o základních lektorských kompetencích, prezentačních dovednostech na konferenci, práci v zátěži, trémě, interaktivitě ve výuce, komunikaci se studenty, udržení pozornosti a motivace, poskytování zpětné vazby.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent se orientuje v pojmech souvisejících s lektorskými kompetencemi. Zná jednotlivé lektorské dovednosti se zaměřením na komunikační dovednosti, specifika výuky dospělých. Má přehled o možnostech zacházení s vlastní trémou, rétorických dovednostech a prezentačních schopnostech.
Programme guarantor:
Vávrová Petra, PhDr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info