Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP - podpora flexibilních forem vzdělávání a výukových kompetencí pracovníků UP
The name of the programme:
Projektový management
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Plánování a příprava projektu " Nápad, záměr, koncepce " Dokumentace " Aktivity " Cíle " Výstupy " Projektový tým " Harmonogram " Rizika projektu " Rozpočet " Projektová žádost " Nejčastější chyby Hodnocení projektů Zahájení projektu " Kick-off meeting " Základní informace o projektu " Základní kompetence " Organizace práce " Šablony dokumentů " Podpůrné dokumenty Realizace projektu " Projektová přehlednost " Projektová kontrola " Osobnost projektového manažera " Reporting " Změny projektu " Nejčastější chyby Ukončení projektu " Uzavření rozpočtu " Odevzdání výstupů " Udržitelnost Příklady grantových schémat
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s cyklem projektového managementu.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent získá znalosti potřebné pro koncepci projektového záměru, řízení a realizaci projektů. Seznámí se se základními parametry projektového cyklu.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info