Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Educational objectives of the group of programmes:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných navazujících magisterských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
The name of the programme:
Psychology
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních programů.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
ukončené bakalářské studium
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Dolejš Martin, PhDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info