Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Type of LLL programme:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
The name of the programme:
Média na hraně - mediální dovednosti pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je primárně určen učitelům na základních a středních školách. Je tvořen dvěma prakticky zaměřenými tematickými bloky (v rozsahu 3x45 min), ve kterých si účastníci vyzkouší činnosti a aktivity, které následně mohou realizovat ve výuce se svými žáky. Praktický blok I: Etické principy audiovize a audiovizuální tvorba jako nástroj vzdělávání je zaměřen na audiovizuální řeč a základní postupy tvorby audiovizuálního záznamu. Praktický blok II se soustředí na analýzu kybernetických hrozeb v prostředí internetu a na sociálních sítí, ukazuje příklady desinformačních kampaní, fungování trollingu i factchecking. Součástí obou bloků je interaktivní cvičení (rozpoznání původního materiálu a jak byl technologicky upraven a editován autorem sdělení).
Educational objectives of the programme:
Vzdělávací cíle programu: ? Účastník kurzu umí pojmenovat a rozklíčovat základní strategie v mediální komunikaci. ? Účastník kurzu dokáže analyzovat principy fakenews a trollingu a jejich dopad na cílovou skupinu. ? Účastník kurzu je schopen využít přednosti sociálních sítí i upozornit a ukázat jejich negativní dopady na mezilidskou komunikaci a vnímání reality. ? Účastník dokáže vytvořit jednoduché mediální sdělení/produkt, který splňuje požadavky na eticky vyvážené informování. ? Účastník se dokáže pohybovat v mediálním prostoru eticky a bezpečně.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Sedláková Renáta, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info